Erasmus Koordinatörlüğü

2020-21 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları

16/01/2020 14:31:21 - 16/01/2020 14:31:21 - 5372 Okunma

2020-21

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 

 

Erasmus+ Öğrenim (KA103) ve Staj Hareketliliği (KA103 ve KA108) başvuruları 27 Ocak – 10 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Nasıl başvuru yapılır?

1)Başvuru, ONLINE olarak http://erasmusotomasyon.klu.edu.tr/login.php bağlantısından yapılacak olup, öğrencilerimizin başvuru yapabilmesi için @ogrenci.klu.edu.tr uzantılı kurum e-postalarına sahip olmaları gerekmektedir. E-mail adresi öğrencinin öğrenim gördüğü enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulundaki e-posta sorumlularından temin edilmektedir.

2) Başvuru sayfasına giriş yapıldığında "Kullanıcı Girişi" butonuna tıklayarak, e-posta adresi "@ogrenci.klu.edu.tr” uzantısı olmadan yazılmalıdır, e-posta şifresi de ilgili kısma yazıldıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklanmalıdır.

3) Öğrenci, karşısına çıkan ekrandan şahsi bilgilerini tamamladıktan sonra, hareketlilik türünü (öğrenim / staj) seçip ilgili adımları tamamlayarak başvurusunu kaydedebilir.

Web sayfasındaki kayıt ekranı 27 Ocak 2020 tarihinde 08:30’da açılacak olup, 10 Şubat 2020 Pazartesi günü 17:30’da kapatılacaktır. Bu saatten sonra sistem otomatik olarak kapanacağından dolayı kayıt yaptırmak ve başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.

Erasmus+ KA107 Projesi kapsamındaki Öğrenim Hareketliliği başvuruları ise ilerleyen tarihte web sitemizden duyurulacaktır.

Başvuru Şartları:

1. 01 Kasım 2019 tarihli Erasmus+ yabancı dil yazılı sınavında başarılı olmak. Başvuru yapabilecek öğrencilerin listesi için tıklayınız.

2. Tam zamanlı öğrenci olmak (Kırklareli Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde öğrenciliği devam ediyor olmak)

3. Kümülatif akademik not ortalaması:

    Önlisans & Lisans: en az 2.20/4.00

    Yüksek Lisans & Doktora: en az 2.50/4.00

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (30 ECTS)

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi

Ekli listede yer almayan öğrencilerin başvurması halinde ve/veya başvuru şartlarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Kaynak: 2019 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA103), s. 11-12.

"6.1.1 Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo-2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. (2019 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA103), s. 19).”

KA103 – KA108 STAJ HAREKETLİLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Stajın yapılacağı dönem 2020 yılının yaz dönemidir. Staj faaliyetinden minimum 2 ay, maksimum 3 ay süreli olmak üzere hibeli olarak yararlanmak mümkündür. Davet mektubu 3 aydan daha uzun süreli ise yukarıda yer aldığı üzere maksimum 3 aylık kısım hibelendirilecektir. Staj hareketliliğinin sözleşme gereği 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle tamamlanması şarttır. Dolayısıyla, öğrencilerimizin staj yapmayı planladıkları kurumdan davet mektubu talep ederken, bu tarihi (31 Mayıs 2021) aşmayacak şekilde bir tarih aralığı belirlemeleri gerekmektedir.

Turizm ile ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerimizin staj başvuruları Erasmus+ KA108 Staj Hareketliliği Projesi (Marmara Turizm Konsorsiyumu-MATUK) kapsamında değerlendirilecektir. İlgili projenin detayları için öğrencilerimizin ofisimiz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Staj Hareketliliği -  Tahmini kontenjanlar

Staj Hareketliliği ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

KA103 – ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Öğrenim hareketliliğinden yararlanılacak olan dönem 2020-2021 akademik yılıdır.

Öğrenim Hareketliliği – Tahmini kontenjanlar

Öğrenim Hareketliliği ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Erasmus+ Seçim Takvimi için tıklayınız.

Sorularınız için erasmus@klu.edu.tr adresine e-mail göndermeniz yeterli olacaktır.

Saygılarımızla,

Erasmus Koordinatörlüğü

2020-21 Erasmus+

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.