Erasmus Koordinatörlüğü

Öğrenci Staj Hareketliliği (Ka103)

26/08/2014 14:59:22 - 17/03/2017 14:59:22 - 6848 Okunma

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma süreci olarak tanımlanır. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Öğrencinin faaliyet süresi tüm öğrenim kademeleri (önlisans / lisans, yüksek lisans ve doktora) için en az 2, en fazla 12 ay olabilecek şeklindedir. 

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Bu destekle öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde "hibesiz (sıfır hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.


Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu tanımlara ilaveten STK'lar da (Sivil Toplum Kuruluşları) staj yapılabilecek işletme statüsünde bulunmaktadırlar. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Öğrenciler Nasıl Başvurabilir?

Erasmus+ programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuru dönemlerinde koordinatörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Bir öğrenci Erasmus+ Staj Hareketliliği faaliyetinden tüm öğretim kademelerinde 1'er kez faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.


Kimler Yararlanabilir?

Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alan öğrenciler, Erasmus+ Staj Hareketliliği'nden faydalanabilir. Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz

ÖNEMLİ: Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler; öğrenci iken başvurmaları halinde, mezuniyetlerinden itibaren 1 yıllık süre içinde staj faaliyetinden yararlanabilirler.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir kurumlararası antlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen Erasmus sayfasında ilgili akademik yıla ait Erasmus Uygulama El Kitabı'na bakınız. Ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Staj Tekliflerine ulaşmak için;

dosyalarını indirebilir ve bölümünüzle ilgili olan staj yerlerinle irtibata geçebilirsiniz.

Not: Staj tekliflerinin ofisimiz tarafından iletilmesinin, staj yerinin kalitesini garanti etmediğini belirtir; teklifileri değerlendirecek öğrencilerimize, daha fazla bilgi edinebilmeleri için kurumla iletişime geçmelerini öneririz. 

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği

Seçilen Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler

1. Erasmus+ Staj programı ile yurt dışına gitmeye hak kazandıktan sonra bölüm koordinatörünüzün bilgisi doğrultusunda, gideceğiniz ülkede bölümünüzle ilgili bir staj yapabileceğiniz bir işletme bulunuz ve e-posta ile yazışmalarınızı gerçekleştiriniz.* 

*Staj yapılacak işletmeyi bulmak için öğrencinin daha önceden yazışmaya başlaması tercih edilir.

2. Staj yapılacak kurumdan "Davet Mektubu / Kabul Mektubu" (Letter of Acceptance / Invitation Letter) almanız gerekmektedir.

3. Staj yapılacak işletmeden bir personelin koordinatör olarak belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen koordinatör, öğrencinin staj yapacağı kurum içerisindeki çalışmalarından sorumlu kişi olacaktır.

4. Staj yapacağınız kurumda yapacağınız çalışmaların yer alacağı Learning Agrement for Traineeships belgesinde hazırlayınız. Staj programının bitiminde staj yaptığınız işletme tarafından "Teyit Belgesi" (Confirmation Sheet) imzalanır ve bu belgeyi dönüşte Erasmus ofisine teslim etmeniz gerekmektedir.

5. Zorunlu stajı olanlar, staj öncesi Staj Başvuru Formu'nu tamamlayıp ilgili Erasmus Bölüm Koordinatörü'ne imzalatmanız gerekmektedir.

İmza sonrası belgenin fotokopisi Erasmus Ofisi'ne mutlaka teslim edilmelidir.

Ayrıca, staj sonrası zorunlu stajın tanınabilmesi açısından Staj Değerlendirme Formu (Evaluation Form) staj yapılan şirket / kurumdaki sizden sorumlu olan kişiye stajınız bittikten hemen sonra imzalatılıp mühürletilmelidir.

İmza ve mühür sonrası belgenin fotokopisi Erasmus Ofisi'ne mutlaka teslim edilmelidir. 

6. Öğrenciler staj yapacakları işletme ile görüşerek konaklama işlemlerini kendileri halledeceklerdir. Öğrenciler gidecekleri şehirlerdeki üniversitelerin öğrenci yurtlarında, gençlik misafirhanelerinde (Youth Hostel) veya işletmenin önereceği yerlerde konaklayabilirler.

7. Tüm bu işlemler devam ederken öğrencilerin Ziraat Bankası'ndan (Tüm Türkiye Şubeleri olabilir) kendi isimlerine "Euro" hesabı açtırmaları gerekmektedir. Yurtdışından para çekimi hususunda gerekli bilgiyi bankalardan elde edebilirsiniz.

8. Gideceğiniz ülkenin büyükelçiliğinin gerek web sayfasını inceleyerek gerekse telefonla iletişim kurarak vize başvurusu için ne gibi belgeler ve evraklar istendiği not edilmeli ve vize işlemlerine başlanmalıdır.

a) Vize başvurusu için bazı ülkeler randevu sistemi ile çalışmaktadır. Bu nedenle başvuru prosedürü de iyi öğrenilmeli ve kaç gün öncesinden başvuru yapılacağı da bilinmelidir.

b) Erasmus Ofisi'nden ve bölümünüzden aldığınız tüm belgeler ile elçiliğe randevu aldığınız tarihte gitmeniz gerekmektedir.

c) Bazı büyükelçilikler aynı zamanda ailenizin maddi olanaklarını gösteren (maaş belgesi / tapu, maaş bordrosu, vs) belgeleri de ayrıca isteyebilmektedirler.

9. Giden öğrencilere Erasmus Ofisi'nden verilecek resmi yazılar:

a) Vize Yazısı: 

Vize yazısı, öğrencilerin gidecekleri ülkelerin Büyükelçiliklerine İngilizce olarak yazılmış bir yazıdır ve öğrencilerin gidecekleri ülkelere göre alacakları hibe miktarını belirtmektedir.


b) Harçsız Pasaport Yazısı: (Sadece 25 yaş üstü öğrenciler için)

Öğrenciler aldıkları bu yazı ile Kırklareli Vergi Dairesi'ne pasaport cüzdan bedelini öderken, pasaport harç bedelini ödemeyeceklerdir.

ÖNEMLİ: Yeşil pasaport ve benzeri pasaport işlemlerine dair sorularınız cevaplarını lütfen Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi'nden öğreniniz.

Sigorta:

Her staj öğrencisi staja gitmeden önce yurtdışında bulunacağı süreyi kapsayacak şekilde şu sigortaları​ yaptırmak zorundadır ve ilgili sigorta poliçelerinin kopyalarını Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim etmelidir:

 • Sağlık sigortası
 • Kaza sigortası
 • Sorumluluk sigortası (liability insurance)

Bu sigortayı yapan şirketler ve poliçe örnekleri aşağıda yer almaktadır:

AON Student Insurancehttps://www.aonstudentinsurance.com/students/en/

https://www.aonstudentinsurance.com/pdf/INT_Policy_Terms_and_Conditions-no_1_14_en.pdf

https://www.aonstudentinsurance.com/pdf/cover-overview_ICS_en.pdf   

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. http://sigortammax.com/

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd - ERASMUS

Yabancı Uyruklu Kişilere Sağlık Sigortaları için Bilgilendirme Formu

10. Üniversitemize tahsis edilen staj hareketliliğine ait bütçe nedeniyle önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına dahil öğrencilerin en fazla 3 aylık hibeleri karşılanabilmektedir. Süresini uzatmak isteyen öğrenciler bu nedenle hibesiz Erasmus Staj Öğrencileri olarak değerlendirilecektir.

11. Staj Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler, Erasmus Ofisine bildirdikleri tarih aralığında gitmedikleri takdirde haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

12. Erasmus+ programını tamamlayan öğrencilere, programa katıldıklarına dair adlarına düzenlenen "sertifika" verilir. Sertifika başarı kriterine göre, dönüşte %20'lik hibesi ödenmeyecek olan / %100'lük hibe iadesi alınacak öğrencilere verilmemektedir.

 

ERASMUS+ Programı ile Gelen Bir Yenilik!

 

Çevirimiçi Dil Desteği - Online Linguistic Support (OLS)

Çevirimiçi Dil Desteğinin Kapsamı:

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevirimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır.

Almanca, FransızcaHollandacaİtalyanca, İngilizce ve İspanyolca dillerine ilaveten 2016’da ÇekçeDanca (Danimarka dili), YunancaLehçe (Polonya dili), Portekizce veİsveççe dillerinde de öğrencilere Çevrimiçi Dil Desteği sunulması planlanmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevirimiçi dil desteği uygulanmaz.

Çevirimiçi dil desteği öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavlar ve isteğe bağlı çevirimiçi dil kursu desteğini içermektedir:

Zorunlu Sınavlar:

Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevirimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim/staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Zorunlu olduğu halde bu sınavları almayan öğrencilerin hibelerinde 8. Madde hükümlerine göre kesinti yapılır. Mücbir sebep halleri saklıdır. Zorunlu OLS sınavları hareketliğe seçim aracı olarak kullanılamaz.

Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

İsteğe Bağlı Dil Kursları:

Faaliyetlerine başlamadan önce dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, kendi isteklerine bağlı olarak çevirimiçi dil kurslarına katılabilirler.

Sınava girilen dil ile kurs alınan dil aynı olmalıdır. Zorunlu dil sınavı sonuçları C1 ve üzerinde olan öğrenciler, isteklerine bağlı olarak, gittikleri ülkenin dilinde çevirimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir. 2-6 ay arası faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 2-6 ay süre arasındadır. 6 ay üzerinde (12 ay’a kadar) faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 6 ay ile sınırlıdır.

Çevirimiçi Dil Sınavları ve Kurslarına Katılım:

Öğrencilerin sınav ve dil kursuna katılabilmeleri yükseköğretim kurumları tarafından sağlanmaktadır. Yükseköğretim kurumu gidiş öncesinde ve hareketlilik bitiminde zorunlu sınavları öğrenciye atamakla yükümlüdür. Mücbir bir sebebe dayanmaksızın bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Yükseköğretim kurumunun kurumsal destek hibesinde Hibe Sözleşmesinin Eki “Akdi ve Mali Hükümler-Yetersiz, Kısmi ya da Geç Uygulama Durumunda Hibe Kesintisi” hükümleri uyarınca %25 ila %75 oranında kesinti yapılır. Merkez tarafından sözleşme dönemi başında öğrenci hareketliliği gerçekleştirecek tüm yükseköğretim kurumlarına, Mobility Tool hesapları üzerinden, hareketlilik kapasitelerine uygun oranda dil sınavı ve dil kursu hakları (lisans) tanımlanır. Lisanslar yükseköğretim kurumuna dil ayrımı yapılmaksızın toplam sayı olarak verilir. Hangi dilde kaç lisans kullanacağına yükseköğretim kurumu kendi ihtiyacına göre karar verir.

Yükseköğretim kurumu kendisine tahsis edilen sınav haklarını, Mobility Tool (Hareketlilik Aracı) vasıtasıyla, her dil için, o dilde faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerine tanımlar. Kurs alacak öğrencilere kurs lisanslarını ayrıca tanımlar.

Öğrencilere lisans verme işlemleri öğrencilerin e-posta adreslerinin sisteme girilmesi ile mümkün olur. Öğrenciler, e-posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınavlarını ve kurslarını alırlar.

Yükseköğretim kurumunun dil kursu lisansı sayısının, kurs almak isteyen öğrenci sayısından düşük olması halinde, yükseköğretim kurumu, kurs lisanslarını kendi girdiği sınav dilinde en düşük puanı alan öğrencilerden başlayarak dağıtır.

Detaylı bilgi için lütfen http://erasmusplusols.eu/ adresini ziyaret ediniz.

Bilgilendirme videosu için http://erasmusplusols.eu/guided-tour-7/ adresini ziyaret ediniz.

Dil sınavları ile ilgili detaylı sunum için: 

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2015/01/slides-language-assessment-final.pdf 

Dil sınavları için kullanım klavuzu: 

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2014/09/Userguide_assessment.pdf 

Dil kursları için kullanım klavuzu: 

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2015/01/erasmus-user_guide-en.pdf 

Kaynak: Türkiye Ulusal Ajansı, 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı

 

   

Yurtdışı Öncesi

 1. Davet Mektubu (Fotokopi ve Orijinal – 1 nüsha)
 2. Transkript (Orijinal - 1 nüsha)
 3. Taahhütname (Orijinal - 2 nüsha)
 4. Staj Antlaşması (Orijinal - 1 nüsha)
 5. Vize ve Pasaport (Fotokopi - 1 nüsha)
 6. Ziraat Bankası Euro (€) Hesap Cüzdanı (Fotokopi - 1 nüsha)
 7. Yurtdışı Seyahat – Sağlık, Kaza ve Sorumluluk Sigortası (Fotokopi - 1 nüsha ya da pdf formatı)
 8. Öğrenci Hibe Sözleşmesi (Orijinal - 2 nüsha)
 9. OLS 1. sınav (Online olarak tamamlanır) 
 10. Staj Başvuru Formu (Zorunlu stajı olanlar) (Fotokopi - 1 nüsha)

Yurtdışı Sonrası

 1. Teyit Belgesi (Confirmation Sheet) (Orijinal – 1 nüsha) (Staj süresini, tarihleri gösteren kurum tarafından imza ve kaşe ile onaylanmış)
 2. Staj Sertifikası (Traineeship Certificate) (Orijinal – 1 nüsha)
 3. Pasaport (giriş-çıkış fotokopisi -  1 nüsha)
 4. OLS 2. sınav (Online olarak tamamlanır)
 5. AB Anketi (EU Survey) (Online olarak tamamlanır)
 6. Staj Değerlendirme Formu (Zorunlu stajı olanlar) (Fotokopi - 1 nüsha)

"Erasmus+ Taahhütname" (staj) evrakında teslim edilmesi gereken belgelerin ayrıntılarını bulabilirsiniz.

** Yurtdışına gitmeden önce teslim edilmesi gereken evrakları Erasmus Ofisi'ne teslim etmeden yurtdışına giden öğrencilerin hibe işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

*** Erasmus+ Programına ilişkin dönüş evraklarının yurtdışından geldikten 15 gün içinde Erasmus Ofisi'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların zamanında teslim edilmemesinden kaynaklanan sorunlardan Erasmus Ofisi sorumlu değildir.
 

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Formları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.