Erasmus Koordinatörlüğü

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (Ka103)

26/08/2014 10:20:12 - 01/03/2018 10:20:12 - 38246 Okunma

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler, 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  dönemliğine (3-12 ay arasında)  ECHE sahibi diğer bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olabilir.

Bu program dâhilinde yurtdışında kalan öğrenciler, bulundukları süre için mali destek (hibe) alma hakkına sahip olurlar. Verilen mali destekle, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde "hibesiz ("0" sıfır hibeli) Erasmus+ öğrencisi" olarak da Erasmus+ programından faydalanabilirler. 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, kurumlar arası antlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan antlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus+ öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan ECHE sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. 

T.C Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Türkiye Ulusal Ajansı), hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için gerekli olan kriterleri belirler. Belirlenen bu seçim kriterlerine göre de Yükseköğretim kurumları öğrencilerini seçerler. 

2018 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı'na göre (s. 10);

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerindenyararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Önlisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS , üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir (2016 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, s. 6).

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler:

Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda  eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Antlaşması (Learning Agreement for Studies) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Antlaşması'nda yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun ECHE başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez (Türkiye Ulusal Ajansı), durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir. 

Ders seçimi yapılırken, 1 dönem için 30 AKTS, 1 yıl için 60 AKTS hedeflenmelidir. Öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Erasmus+ öğrencisi olarak aldıkları derslerden bir kısmından kalan öğrenciler, normal prosedürde olduğu gibi derslerini ya yaz okulunda ya da alttan alabilirler. 

Erasmus+ öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Harç ücretini kendi kurumuna yatıran öğrenciler, kesinlikle ders seçimi yapmazlar. Çünkü öğrencinin okuyacak olduğu dersler Öğrenim Antlaşması (Learning Agreement for Studies) belgesinde yazmaktadır.

Kayıt ve harç ücretleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Örnek; spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti vs. olabilir.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Seçilen Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler

1. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile yurt dışına gitmeye hak kazanan Erasmus+ öğrencisi, bölüm koordinatörünün bilgisi doğrultusunda, gideceği ülkedeki bölümüyle ilgili ders seçimlerini bölüm koordinatörüyle yapar. Bölüm koordinatörünün onayı olmayan Öğrenim Antlaşması kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gidecek olduğunuz kurum ile olan yazışmalarınızı, bölüm koordinatörünüzün gözetiminde gerçekleştirebilirsiniz. 

Bölüm Koordinatörleri Listesi

2. Gidilecek olan kurumun talep ettiği / edeceği evraklarla birlikte Öğrenim Antlaşmanızı (3 adet) ve Başvuru Formunuzu (1 adet) doldurduktan sonra, öncelikle bu belgeleri tarayarak gidilecek olan kurumdaki koordinatöre mail yoluyla göndererek derslerin doğruluğunun teyidini mutlaka alınız. Evraklarınızın teyidini aldıktan sonra, posta / kargo ile ilgili üniversiteye evraklarınızı gönderiniz. "Davet / Kabul Mektubu" (Letter of Acceptance / Invitation Letter) ile Öğrenim Antlaşması'nın karşı kurumu ilgilendiren bölümleri imzalandıktan sonra bu belgelerle birlikte İntibak Formu ve Öğrenci Taahhütnamesi belgelerini Erasmus ofisine teslim ediniz. 

Öğrenim Hareketliliği ile İlgili Formlar


3. Erasmus ofisine bu belgeler teslim edildikten sonra ilgili öğrenciye pasaport yazısı* ve vize yazısı düzenlenir.

* Öğrenci 25 yaşının üzerindeyse kendisine Kırklareli Vergi Dairesi’ne hitaben yazılmış Harçsız Öğrenci Pasaportu belgesi düzenlenir. 25 yaş altı olan öğrenciler için Kırklareli Emniyet Müdürlüğü – Pasaport Şubesine gerekli evraklar ile başvurulduğu takdirde pasaport alınabilmektedir. Detaylar için Kırklareli Emniyet Müdürlüğü – Pasaport Şubesine danışılmalıdır.

4. Kırklareli Vergi Dairesi'ne pasaport cüzdan bedelinizi ödedikten sonra, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nün talep ettiği belgeler ile pasaport başvurusunu yaparak pasaportunuzu alınız. Pasaport aldıktan sonra gidecek olduğunuz ülkenin Büyükelçiliği / Konsolosluğu'nun istediği belgeler ile vize başvurunuzu yapınız.

5. Vizenizi aldıktan sonra yurtdışına çıkmadan önce teslim etmeniz gereken belgeleri (Vize-Pasaport fotokopisi, Yurtdışı Seyahat-Sağlık SigortasıZiraat Bankası Euro Hesabı fotokopisi ve Hibe Sözleşmesi) Erasmus ofisine teslim ediniz.

6. Evraklarını eksiksiz teslim eden öğrencilerimizin e-postalarına OLS (Online Linguistic Support) sistemi dahilinde zorunlu sınavların 1. sınavı tanımlanır.

7. Hibe ödemelerine ilişkin; güz döneminde yurtdışına çıkan öğrencilerimizin hibe ödemeleri genellikle Ekim ayı içerisinde yapılır ancak daha erken yapılması da zaman zaman mümkündür. Dolayısıyla kimi ülkelerin eğitimleri, Eylül ayı gibi başladığı için hibe ödemesi yurtdışına çıktıktan bir müddet sonra gerçekleşebilir. Bahar dönemi için yurtdışına çıkan öğrencilerimizde bu sorun yaşanmamaktadır yani hibe ödemeleri yurtdışına çıkmadan önce yapılır.

8. Yurtdışına çıktıktan sonra eğer Öğrenim Antlaşması'nda ders değişikliği yapılması gerekirse bu değişiklik mutlaka bölüm koordinatörünün yazılı bilgisi (e-mail yoluyla olabilir) dâhilinde yapılmak zorundadır. Bölüm koordinatörünün bilgisi olmadan yapılan ders değişiklikleri geçersizdir. Ders değişikliğinin yapılacağı bölüm koordinatörü tarafından onaylandığı takdirde, Öğrenim Antlaşması'nın değişiklik sayfası (Changes to Learning Agreement) öğrenci tarafından imzalanır, gidilen kurum ilgili koordinatörleri tarafından imzalandıktan sonra buradaki Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından da imzalanır ve Erasmus ofisi tarafından karşı kuruma ve öğrenciye e-mail ile gönderilir.  Bu işlem, öğrenci yurtdışına çıktıktan en geç 1 ay içerisinde yapılmak zorundadır. Bu süreyi aşan dönemde yapılan değişiklikler geçersizdir. 

9. Yurtdışında eğitimini tamamlayan öğrenciler, Türkiye'ye dönerken Not Durum Belgesi (Transkript)'nin aslını ve Gidiş - Dönüş Teyit Belgesi (Confirmation Sheet)'nin aslını beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Döndükten sonra kurumlar bu evrakları önce e-mail ile sonra da posta yoluyla gönderebilir fakat posta ile olduğunda evraklarda gecikmeler yaşanabilmektedir. 

10. Hareketliliğin bitmesinden 15 gün önce OLS (Online Linguistic Support) sistemi tarafından 2. sınav otomatik olarak öğrencinin daha önce tanımlanan e-postasına gönderilir. 2. sınavın öğrenciye tanımlanabilmesi için, öğrenci hareketliliğinin başlangıç ve bitiş aylarını sisteme doğru girmelidir.

11. Not Durum Belgesi (Transkript)'nin aslı, Gidiş - Dönüş Teyit Belgesi (Confirmation Sheet)'nin aslı, Pasaportun giriş - çıkış fotokopisi Erasmus ofisine teslim edilmelidir. 

12. Teslim edilen bu 3 belge sonrası, öğrencinin son yapması gereken işlem AB Anketi'ni (EU Survey) tamamlamasıdır. Öğrencinin gerekli bilgileri Erasmus Ofisi tarafından Mobility Tool+ sistemine giriş yapıldıktan sonra, sistem öğrencinin e-mailine AB Anketi (EU Survey) linki gönderir. Öğrenci bu anketi online olarak tamamlar ve SUBMIT butonuna tıklayarak son işlemi gerçekleştirir. Öğrencinin son kalan %20'lik hibesi ödenecek ise, bu anket tamamlanmadan ödeme yapılamaz. 

13. Gerekli evraklar teslim edildikten sonra, nihai intibak yapılması için gerekli evraklar öğrencimizin ilgili bölüm koordinatörüne gönderilir. Transktriptte yer alan dersler, Erasmus bölüm koordinatörü tarafından Kırklareli Üniversitesi'nin not sistemine dönüştürüldükten sonra yurtdışına çıkmadan önce imzalanan nihai intibak formuna işlenir. 3 nüsha halinde düzenlenen intibak formunun son halinin bir nüshası Öğrenci İşleri'ne ve bir nüshası Erasmus ofisine gönderilirken, son nüsha da öğrenciye teslim edilir. 

14. Erasmus+ programını tamamlayan öğrencilere, programa katıldıklarına dair adlarına düzenlenen "sertifika" verilir. Sertifika başarı kriterine göre, dönüşte %20'lik hibesi ödenmeyecek olan / %100'lük hibe iadesi alınacak öğrencilere verilmemektedir.

 

ERASMUS+ Programı ile Gelen Bir Yenilik!

 

Çevrimiçi Dil Desteği - Online Linguistic Support (OLS)

Çevrimiçi Dil Desteğinin Kapsamı:

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır.

Çevrimiçi Dil Desteği, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizceİsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence, Slovakça, İrlandaca, Estonca, Letonca, Litvanyaca, Slovence ve Maltaca dillerinde sunulmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir. Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevrimiçi dil desteği uygulanmaz.

Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir:

- Zorunlu Sınavlar:

Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden sınav olurlar. Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Zorunlu olduğu halde bu sınavları almayan öğrencilerin hibelerinde bu El Kitabı’nın II.8. Maddesindeki hükümlere göre kesinti yapılır. Mücbir sebep halleri saklıdır. Zorunlu OLS sınavları hareketliğe seçim aracı olarak kullanılamaz.

Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

- İsteğe Bağlı Dil Kursları:

Dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, faaliyetlerine başlamadan önce kendi isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil kurslarına katılabilirler.

Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe ve Portekizce dillerinde sınava girip sınav sonucunda B2 ve üzerinde; Bulgarca, Çekçe, Danca, Yunanca, Hırvatça, Macarca, Lehçe, Romence, Slovakça, Fince ve İsveççe dillerinde sınava girip sınav sonucunda B1 ve üzerinde alan öğrenciler isteklerine bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Bu öğrencilere kurs ataması yine yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Hareketlilik başlangıcında aktif hale gelen çevrimiçi dil kurslarına azami 13 ay olmak üzere katılımcılar hareketlilik bitiminden sonra iki ay daha devam edilebilirler.

Çevirimiçi Dil Sınavları ve Kurslarına Katılım:

Öğrencilerin sınav ve dil kursuna katılabilmeleri yükseköğretim kurumları tarafından sağlanmaktadır. Yükseköğretim kurumu gidiş öncesinde ve hareketlilik bitiminde zorunlu sınavları öğrenciye atamakla yükümlüdür. Mücbir bir sebebe dayanmaksızın bu yükümlülüğü yerine getirmeyen yükseköğretim kurumunun kurumsal destek hibesinde, Hibe Sözleşmesinin Eki “Akdi ve Mali Hükümler - Yetersiz, Kısmi ya da Geç Uygulama Durumunda Hibe Kesintisi” hükümleri uyarınca %25 ila %75 oranında kesinti yapılabilir. Merkez tarafından sözleşme dönemi başında öğrenci hareketliliği gerçekleştirecek tüm yükseköğretim kurumlarına, OLS sistemi üzerinden, hareketlilik kapasitelerine uygun oranda dil sınavı ve dil kursu hakları (lisans) tanımlanır. Lisanslar yükseköğretim kurumuna dil ayrımı yapılmaksızın toplam sayı olarak verilir. Hangi dilde kaç lisans kullanacağına yükseköğretim kurumu kendi ihtiyacına göre karar verir.

Yükseköğretim kurumu kendisine tahsis edilen sınav haklarını, OLS sistemi vasıtasıyla, her dil için, o dilde faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerine tanımlar. Kurs alacak öğrencilere kurs lisanslarını ayrıca tanımlar.

Öğrencilere lisans verme işlemleri öğrencilerin e-posta adreslerinin sisteme girilmesi ile mümkün olur. Öğrenciler, e-posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınavlarını ve kurslarını alırlar.

Yükseköğretim kurumunun dil kursu lisansı sayısının, kurs almak isteyen öğrenci sayısından düşük olması halinde, yükseköğretim kurumu, kurs lisanslarını kendi girdiği sınav dilinde en düşük puanı alan öğrencilerden başlayarak dağıtır.

Detaylı bilgi için lütfen http://erasmusplusols.eu/ adresini ziyaret ediniz.

Bilgilendirme videosu için http://erasmusplusols.eu/guided-tour-7/ adresini ziyaret ediniz.

OLS kurslarını düzenli bir şekilde alan öğrencilere ECTS kredisi verilebilir. OLS’ye tanımlanacak ECTS kredisinin miktarı ve koşulları yükseköğretim kurumunun takdirindedir.

Dil sınavları ile ilgili detaylı sunum için: 

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2016/01/slides-language-assessment-final-January-2016-PDF.pdf  

Dil kursları ile ilgili detaylı sunum için:

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2016/01/PRESENTATION_LC_EN.pdf

Kaynak: Türkiye Ulusal Ajansı, 2018 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı

   

Yurtdışı Öncesi

 1. Davet Mektubu (Fotokopi - 1 nüsha)
 2. Transkript (Orijinal - 1 nüsha)
 3. Taahhütname (Orijinal - 2 nüsha) 
 4. Öğrenim Antlaşması (Orijinal - 1 nüsha)
 5. İntibak Formu (Orijinal - 3 nüsha)
 6. Vize ve Pasaport (Fotokopi - 1 nüsha)
 7. Ziraat Bankası Euro (€) Hesap Cüzdanı (Fotokopi – 1 nüsha)
 8. Yurtdışı Eğitim Seyahat-Sağlık Sigortası (Fotokopi - 1 nüsha ya da pdf formatı)
 9. Öğrenci Hibe Sözleşmesi (Orijinal - 2 nüsha)
 10. OLS 1. sınav (Online olarak tamamlanır) 

Yurtdışı Sonrası

 1. Not Durum Belgesi (Transcript of Records) (Orijinal - 1 nüsha)
 2. Teyit Belgesi (Confirmation Sheet) (Orijinal – 1 nüsha)
 3. Pasaport (giriş ve çıkış fotokopisi - 1 nüsha)
 4. OLS 2. sınav (Online olarak tamamlanır)
 5. AB Anketi (EU Survey) (Online olarak tamamlanır)
* Teslim edilmesi gereken evraklara ilişkin ayrıntıları "Erasmus+ Taahhütname" adlı belgede bulabilirsiniz.

** Yurtdışına gitmeden önce teslim edilmesi gereken evrakları Erasmus Ofisi'ne teslim etmeden yurtdışına giden öğrencilerin hibe işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

*** Erasmus+ Programına ilişkin dönüş evraklarının yurtdışından geldikten 15 gün içerisinde Erasmus Ofisi'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların zamanında teslim edilmemesinden kaynaklanan sorunlardan Erasmus Ofisi sorumlu değildir.
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği erasmus

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.