Erasmus Koordinatörlüğü

2017 - 2018 Dönemi Erasmus+ (Ka107) Öğrenci – Öğrenim Hareketliliği ve Personel – Ders Verme & Eğitim

27/09/2017 14:20:59 - 04/10/2017 14:20:59 - 19735 Okunma

                                                    

 

2017 - 2018 Dönemi Erasmus+ (KA107)

Öğrenci – Öğrenim Hareketliliği ve

Personel – Ders Verme & Eğitim Alma Başvuruları

2017 - 2018 akademik yılı Erasmus+ programı AB dışı ülkeler ile öğrenci ve personel hareketliliği başvuruları 02 - 16 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurular öğrenci ya da personel ayrımı olmaksızın ilgili tarihler arasında alınacak olup, programdan yararlanma dönemi 2017 – 2018 BAHAR DÖNEMİdir.

Başvurular aşağıdaki başvuru evrakları ile birlikte Erasmus Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

Öğrenci Başvuru evrakları:

 1. Başvuru Formu
 2. 1 adet fotoğraf
 3. Transkript (Türkçe)

Yabancı Dil Yazılı Sınavı (Sadece öğrenciler için): 19 Ekim 2017

Sözlü Yabancı Dil Sınavı (Sadece öğrenciler için): 26 Ekim 2017

Sınav yeri ve saati web sitemizde ilan edilecektir. 

Daha detaylı tarihler için Erasmus+ Seçim Takvimi'ni inceleyebilirsiniz.

Yabancı Dil Sınavı hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız


ÖĞRENCİ

Asgari Başvuru Şartları:

1. Tam zamanlı öğrenci olmak (2017-2018 akademik yılında Kırklareli Üniversitesi’nde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde öğrenciliği devam ediyor olmak)

2. Kümülatif akademik not ortalaması:

     Önlisans & Lisans: en az 2.20

     Yüksek Lisans & Doktora: en az 2.50

3. Yeterli sayıda (30) ECTS kredi yükü olması

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde, yükseköğretim öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçmemesi

Değerlendirme Ölçütleri:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 

“…Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrenciler için daha önce yararlanılan her bir faaliyet için yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan (-10 puan) azaltma uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için puan (-10 puan) azaltma uygulanır. Ancak, öğrenciler kendilerine tanınan feragat süresi içinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz…” (2017 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA107), s. 8).

2017 – 2018 akademik yılı için kabul edilen proje sonucunda başvuru yapabilecek olan Fakülte-Bölümler ve Kontenjan Sayıları:

Fen-Edebiyat Fakültesi:

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (1 öğrenci)

Türk Dili ve Edebiyatı (1 öğrenci)

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (1 öğrenci)

2017 – 2018 akademik yılı için kabul edilen proje sonucunda başvuru yapılacak Ülke-Üniversite:

Bosna-Hersek - Dzemal Bijedic University of Mostar

Seçilmeye hak kazanan öğrencilerin alacağı aylık hibe miktarı 650 Euro’dur. Gidiş-dönüş seyahat desteği ise 275 Euro’dur. Dileyen öğrencilerimiz, seçildikten sonra hibe almadan da yararlanabilmektedir.

Başvuru ilanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


PERSONEL

Başvuru Şartı:

 • Kırklareli Üniversitesi’nde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olup bu kurumda fiilen görev yapmak

Değerlendirme Ölçütleri:

 • İlk defa başvuruda adaylara 30 puan (Yararlanılan her hareketlilik başına başvurularda 10 puan kesilir, 4. kez yararlanma halinde 0 puan alınır) verilir.
 • YDS ve benzeri yabancı dil sınavlarda alınan puanların %25’i toplam puana eklenir.
 • Daha önce hareketlilikten yararlanmamış birim ve bölümlerden olmak durumunda +10 puan eklenir.
 • Daha önce hareketlilik yapılmamış bir yükseköğretim kurumuna gidecek olunması halinde +10 puan eklenir.
 • Gidilmek istenen üniversite ile ikili antlaşmayı adayın kendisinin yapmış olması halinde +30 puan eklenir.
 • Başvuru yapan personel yapmış olduğu her ikili antlaşma için +10 puan alır.
 • Başvuru yapılan dönemde Erasmus Koordinatörlüğü bünyesinde herhangi bir basamakta (bölüm, fakülte koord. gibi) görev yapıyor ve en az bir ikili antlaşma yapmış olmak halinde +10 puan eklenir.
 • Engelli Personel +10 puan alır (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla). Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ek olarak özel ihtiyaç desteği hibesi sağlanmaktadır.
 • Gazi personel ile Şehit ve Gazi yakını personel +10 puan alır (belgelenmesi kaydıyla).

Başvurular aşağıdaki başvuru evrakları ile birlikte Erasmus Koordinatörlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

Personel başvuru evrakı:

Seçilmeye hak kazanan personellerin alacağı günlük hibe miktarı 160 Euro’dur. Gidiş-dönüş seyahat desteği ise 275 Euro’dur. Dileyen personellerimiz, seçildikten sonra hibe almadan da yararlanabilmektedir.

2017 – 2018 akademik yılı için kabul edilen proje sonucunda başvuru yapabilecek olan Fakülte-Bölümler ve Kontenjan Sayıları:

Fen-Edebiyat Fakültesi:

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri için;

(1 personel Ders Verme Hareketliliği & 2 personel Eğitim Alma Hareketliliği)

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) bölümü için;

(1 personel Ders Verme Hareketliliği & 1 personel Eğitim Alma Hareketliliği)

Not: Üniversitemiz tüm idari personeli eğitim alma hareketliliğine başvurabilir.

Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için erasmus@klu.edu.tr adresine e-mail göndermeniz yeterli olacaktır.

Başvuru ilanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Erasmus Koordinatörlüğü

 

2017-2018 KA107 Başvuruları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.