Erasmus Koordinatörlüğü

Yabancı Dil Sınavı - Genel Bilgi

03/12/2014 10:55:12 - 13/11/2019 10:55:12 - 27542 Okunma

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı 2018-2019 akademik yılı itibariyle Avrupa Dil Portfolyosu'na göre B1 - B2 seviyeleri gözetilerek hazırlanmaktadır.

Yazılı sınav; 50 test sorusu olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Sınav dili İngilizce olup, sınav süresi 90 dakikadır.

Sorular boşluk doldurma, cloze test, Türkçe-İngilizce çeviri, İngilizce-Türkçe çeviri, cümle tamamlama, okuduğunu anlama, paragraf tamamlama, paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma ve diyalog tamamlama şeklindedir.

Sınavda yanlış doğruyu götürmemektedir.

Yazılı sınavda başarı kriteri:

İngilizce eğitim-öğretim yapılan bölümler için: 85 puan ve üzeri

Diğer bölümler için: 50 puan ve üzeri

KA108 Projesi için: 40 ve üzeri (bu dil barajı, Turizm ile ilgili bölümlerde öğrenci olup sadece KA108 staj hareketliliğine başvurmayı planlayan öğrenciler içindir, KA103 öğrenim hareketliliğine başvurmayı planlayan Turizm öğrencileri için dil barajı 50 ve üzeridir.)

YDS/YÖKDİL sınavlarından yukarıdaki belirlenen bölümler için geçerli puanı alan öğrenciler, geçerliliği olan (son 5 yıl) sınav sonuç belgelerini sunmaları halinde yazılı sınavdan muaf tutulurlar. Bu sınavların dışında uluslararası geçerliliği olan TOEFL benzeri sınavlarda ÖSYM'nin eşdeğerlilikler tablosuna bakılır.

Yazılı sınavdan başarılı sayılan öğrenciler sözlü sınava girmeye hak kazanmaktadırlar. Yazılı yabancı dil sınavından başarılı/muaf olan öğrencilerin sözlü sınava girmeleri mecburi olup, sözlü sınava girmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve hareketlilik başvuruları kabul edilmeyecektir.

Erasmus+ yabancı dil sınavı Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanır ve yapılır.

Erasmus+ Kurum Koordinatörü ve Erasmus koordinatörlüğü çalışanları yabancı dil sınavının herhangi bir aşamasında görev alamazlar.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun toplam yabancı dil sınav sonucuna etkisi %25'den fazla olamaz. 

Avrupa Dil Portfolyosu Nedir?

İngilizce kur seviyelerine Avrupa Konseyi, Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework of Reference for Language Teaching, Learning, Assesment) tarafından bir standart getirilmiştir ve tüm dünyada bu sistem kullanılmaktadır. Kur seviyeleri genel olarak aşağıdaki gibi 6 seviyede değerlendirilmektedir;

• A1 Hiç bilmeyenler için (Beginner) 
• A2 Başlangıç seviyesi  (Elementary) 
• B1 Orta seviye öncesi (Pre-Intermediate) 
• B2 Orta seviye (Intermediate) 
• C1 Orta üstü seviye (Upper Intermediate) 
• C2 İleri seviye (Advanced) 

Avrupa Ortak Dil Kriterleri dil becerilerini beş ana grupta toplamaktadır:

• Dinleme
• Okuma
• Karşılıklı Konuşma (Dialog)
• Sözlü Anlatım (Monolog)
• Yazılı Anlatım

Ortak Dil Kriterlerinin çalışmaları sonucunda kişilerin seviyelerine göre dil kullanım etkinlikleri ise aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

 

Dil Seviyeleri: 

 

A1: Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurulabilir. Somut gereksinimleri karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.

A2: Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir. Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.

B1: Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.

B2: Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.

C1: Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

C2: Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir. Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.

 

Erasmus Yabancı Dil Sınavı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.