Erasmus Koordinatörlüğü

2018-2019 Akademik Dönemi Erasmus+ Ka103 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

05/02/2018 14:24:15 - 07/02/2018 14:24:15 - 16452 Okunma

2018-2019 Akademik Dönemi

Erasmus+ KA103 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

 

2018 - 2019 Akademik Yılı Erasmus+ Programı dönemi başvuruları 05 - 19 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır. AB ülkeleri ile Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları (KA103) erasmus.klu.edu.tr adresinde yer alan ONLINE BAŞVURU bağlantısı üzerinden yapılabilecektir.

Başvurular @ogrenci.klu.edu.tr uzantılı kurum e-postaları ile yapılabilecektir.

 

Başvuru Şartları:

1. 19 Ekim 2017 tarihinde yapılan Erasmus+ Dil Sınavında başarılı olmak. Sınavda başarılı olan öğrenci listesi için tıklayınız. Listede yer almayan öğrencilerin başvurması halinde, bu öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2. Tam zamanlı öğrenci olmak (2017-2018 akademik yılında Kırklareli Üniversitesi’nde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde öğrenciliği devam ediyor olmak)

3. Kümülatif akademik not ortalaması:

     Önlisans & Lisans: en az 2.20

     Yüksek Lisans & Doktora: en az 2.50

4. Yeterli sayıda (30) ECTS kredi yükü olması

5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde, yükseköğretim öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçmemesi

 

Değerlendirme Ölçütleri:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

“…Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrenciler için daha önce yararlanılan her bir faaliyet için yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan (-10 puan) azaltma uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için puan (-10 puan) azaltma uygulanır. Ancak, öğrenciler kendilerine tanınan feragat süresi içinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz…” (2017 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA103), s. 8).

 

Erasmus+ Öğrenci

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.