Erasmus Koordinatörlüğü

Personel Ders Verme Hareketliliği (Ka103)

26/08/2014 10:43:03 - 25/07/2018 10:43:03 - 16724 Okunma

Avrupa Birliğine üye ülkeler ve aday ülkeler (Program Ülkeleri) içerisinde ECHE (Erasmus Charter for Higher Education - Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi olan kurumlar ile yapılan kurumlararası anlaşmalar çerçevesince, Erasmus Programı'nın bir alt kolu olarak Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı Kırklareli Üniversitesi'nde uygulanmaktadır. Program kapsamında Kırklareli Üniversitesi’ne bağlı Akademik Personel, 1 hafta ila 8 hafta* arasında haftalık en az 8 saat ders vermek üzere doğrudan kendi bölümüyle kurumlararası anlaşması bulunan ECHE sahibi bir üniversiteye gidebilmektedir. Dolayısıyla öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlamaktadır.

* Kurumumuz bütçe kısıtlamaları ve mümkün olduğunca daha çok akademik personelin programdan yararlandırılması amacıyla bu süreyi 1 hafta ile sınırlı tutmaktadır.


Ders Verme Hareketliliği'ne Katılabilme Şartları:


1. ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı akademik personel olunması,

2. Üniversiteler arasında ilgili bölümü kapsayan kurumlararası anlaşmanın olması,

3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir Ders Verme Faaliyeti için Personel Hareketliliği Anlaşması  (Staff Mobility Agreement for Teaching) olması (Taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

Erasmus Programı kapsamında AB Üniversitelerine gidecek öğretim elemanlarımızın, Rektörlüğümüze gönderilecek Resmi Yazı ekinde aşağıda (A) bildirilen evrakları eksiksiz olarak hazırlayıp eklemesi gerekmektedir:


A. Yurtdışına Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Evraklar:


1. Ders Verme Faaliyeti için Personel Hareketliliği Anlaşması (1 tanesi Erasmus Koordinatörlüğü’ne, 1 tanesi yurtdışındaki üniversiteye, 1 tanesi de öğretim elemanımızda kalacak şekilde hazırlanacak 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü),

2. Davet Mektubu,

3. Ziraat Bankası € Hesap Cüzdanı Fotokopisi,

4. Kurumlararası Anlaşma Fotokopisi,

5. Personel Bilgi Formu (Ek-3),

6. Enstitü/Fakülte/Y.Okul/Konservatuar/M.Y.O Kararı ve Rektör oluru (1 haftadan daha uzun süreli Erasmus faaliyetlerinde Ü.Y.K Kararı gerekmektedir),

7. Üniversite ve öğretim elemanı arasında imzalanan hibe sözleşmesi.


B. Yurtdışından Döndükten Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar:


1. Katılım Sertifikası/Teyit Belgesi (İmzalı ve mühürlü olacak şekilde ve kaç gün, kaç saat ders verildiği belirtilmiş olmalı),

2. Pasaport kimlik sayfası ve girişi çıkış mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi, varsa yurtdışı çıkış harcı dekontu.

3. Seyahatte uçak kullanıldıysa e-bilet ve biniş kartları,

4. Seyahatte uçak dışında bir araç kullanıldıysa (Otobüs, Tren vs.) biletler

5. E-posta adresinize gelecek olan link üzerinden doldurup teslim edeceğiniz çevrimiçi AB anketi.


Önemli Not: Günlük hibenizin ve seyahat hibenizin ilk bölümü olan %80’lik dilimin Yurtdışına gidiş öncesinde hesabınıza aktarılabilmesi için lütfen Erasmus Öğretim döneminizin başlamasından en az 15 gün evvel evraklarınızı Erasmus ofisine eksiksiz olarak teslim ediniz. Geriye kalan %20’lik dilim ise, öğretim döneminin başarıyla gerçekleşmesi sonrasında çevrimiçi raporun doldurulup teslim edilmesiyle yapılacaktır. Ödeme, ders verilen günler hesaplanarak yapılır(Uygun seyahat giderleri hibe miktarları tablosunda belirtilen mesafe karşılığındaki tutarlara göre ödenmektedir. Faaliyetin yapılacağı ülke/şehir ile Kırklareli'den çıkış yapacağınız havalimanı arasındaki mesafeyi linkteki modül üzerinden hesaplayabilirsiniz.)


***Evrakların taranmış hali (Ders Verme Anlaşması) işlemleri hızlandırmak için önden istenebilir ancak resmi ödemenin gerçekleşebilmesi için orijinal imzalı mühürlü evrakın tarafımıza ulaşması gerekmektedir.

 

 

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.