Erasmus Koordinatörlüğü

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (Sss)

26/08/2014 17:03:40 - 02/01/2019 17:03:40 - 19023 Okunma

1. Erasmus+ programına katılmak için ne yapmalıyız?

Programa katılmak için üniversitemizin Erasmus web sayfası olan erasmus.klu.edu.tr adresinden yapılacak olan yeni dönem başvuru ilanlarını ve üniversitemiz içerisinde belirli yerlerde yapıştırılacak olan afişleri takip etmeniz ve belirtilen aşamalara uymanız gerekmektedir. 

Online başvuru bağlantısı: http://erasmusotomasyon.klu.edu.tr/login.php 

ÖNEMLİ: Otomasyon sistemine giriş yapabilmeniz için "@ogrenci.klu.edu.tr" uzantılı e-mail adresinin olması gerekmektedir. 

 • E-mail adresi YOK ise;

E-mail adresi okuduğunuz enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulundaki ilgili e-posta sorumlularından alınmaktadır. E-posta sorumluları listesi için tıklayınız.

 • E-mail adresi VAR olup şifresini hatırlamıyorsanız;

Bu durumda şifre sıfırlama gereklidir. Şifrenizi sıfırlamak için tıklayınız.

ÖNEMLİ: Gmail, Yahoo, Hotmail gibi diğer e-posta adresleri ile başvuru kabul edilememektedir.

2. Not ortalamamız 2.20'nin altında olursa programdan yararlanabilir miyiz?

Not ortalaması 2.20'nin altında olanlar programdan yararlanamaz.

ÖNEMLİ: Önlisans / Lisans öğrencileri için minimum 2.20, Yüksek lisans / Doktora öğrencileri için minimum 2.50 not ortalaması değerlendirmeye alınır.

3. Not ortalamamız sınav sonucuna etkili olacak mı?

Not ortalamasının genel not ortalamasına etkisi her sene Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenmektedir. Genel olarak belirlenen yüzdeler, not ortalamasının %50'si, yabancı dil sınavının %50'si şeklindedir.

4. Sözlü sınav yapılacak mı ve sınavlar için ücret ödeniyor mu?

Yabancı dil sınavı sonrası belirlenecek olan puanın üstünde olan öğrenciler, sözlü sınav için çağırılırlar. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, sözlü sınavın ortalamaya etkisi maksimum %25 olarak belirlenmiştir.

Başvuru ya da sınavlar ÜCRETSİZdir.

5. Ne kadar hibe alacağız?

2018 dönemi itibariyle ülkelere göre değişen aylık hibe miktarları tabloda olduğu gibidir:

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe
Staj
(Avro)
1 ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 500 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 300 400


6. Hibelerimizi neye göre alacağız?

Hibeler, öğrencilerimize yurtdışında eğitim görmeye hak kazandıkları üniversitelerden gelen davet mektuplarının üzerinde yazan tarihlere göre yapılır. Bu tarihler, ülkeden ülkeye ve üniversiteden üniversiteye değişmekte olup ilk ödemenin yani %80'lik peşin ödemenin yapılabilmesi için baz alınır. Nihai ödeme (%20), öğrencilerimizin eğitim dönemlerini başarılı olarak tamamladıktan sonra dönerken alacak oldukları Teyit Belgesi (Confirmation Sheet) ve pasaport giriş ve çıkış tarihlerine göre yapılır.

9. Aynı üniversiteye gidecek öğrencilerin hibeleri neden farklı?

Aynı üniversiteye gidecek olan öğrencilerin eğer hibelerinde farklılık varsa bu davet mektubu üzerinde geçen tarihlerle alakalı bir durumdur.

10. Hibeler aylık mı yatacak?

Öğrencilerimizin hibeleri yurtdışına çıkmadan önce hesaplarına toplam alacak oldukları miktarın en fazla %80'i yatırılarak ödenir. Aylık bazda ödeme yapılmaz. Geriye kalan kısım ise öğrencilerimiz yurtdışından döndükten sonra getirecek oldukları teyit belgesine göre (teyit belgesi üzerinde yazan net tarihe göre) ve pasaport giriş çıkış tarihlerine göre yapılır. Bu tarih aralıklarına göre %20'lik ödemede artış ya da azalma olabilir.

11. Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?

Üniversiteden vize yazısının alınması vizeyi kolay almanızı sağlamak içindir. Bazı Konsoloslukların ya da Büyükelçiliklerin vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir. Zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.

12. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) neden üç (3) tane yapılıyor?

Bir belgenin anlaşma olabilmesi için buna taraf olan kurum ve kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Burada üç adet imzalanan Öğrenim Anlaşması'nın 1 tanesi öğrencide, 1 tanesi yurtdışında öğrenim görecek olduğu üniversitede ve 1 tanesi de Kırklareli Üniversitesi, Erasmus Ofisi'nde bulunması gerekmektedir. Belgenin orijinal imzalı olmasına gerek yoktur, taranmış haldeki imzalar da kabul edilmektedir. Gerekli imzaların eksik olması durumunda bu belgenin anlaşma vasfı yoktur.

13. Hibe anlaşmasını neden iki (2) tane yapıyoruz?

Hibe anlaşmasını iki nüsha halinde yapılmasının nedeni Öğrenim Anlaşması'nda olduğu gibi bu belgenin bir anlaşma olması için imza atan tarafların her birinin elinde bulunması gerektiğindendir. Hibe sözleşmesinin her iki nüshası da imzalandıktan sonra öğrenci bir nüshasını alır, ve diğer nüsha Erasmus Ofisi'nde kalır.

14. Pasaport için ödenen defter bedeli ne kadardır?

Pasaport için ödenen defter bedeli her yıl değişmektedir.

Örneğin; 2019 yılı için pasaport defter bedeli 133,50 TL'dir.

15. Neden EURO hesabı açtırmak gereklidir?

Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Türkiye Ulusal Ajansı'ndan Türkiye'deki üniversitelere hibenin Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde hibenin Euro olarak bulunmasıdır. Bu nedenle Üniversite bütçesinde Euro olarak bulunan hibe öğrenciye de Euro olarak aktarılır.

16. Hibe anlaşmasının üstündeki tarihler neye göre belirlenir?

Hibe anlaşmasının üstündeki tarih davet mektubu üzerinde geçen tarihe göre belirlenir ve buna süre göre ödeme yapılır o nedenle davet mektubu üzerinde öğrencinin yurtdışında kalacak olduğu süre net olarak ifade edilmek zorundadır.

17. Yurtdışında eğitim görülecek olan üniversitelerde konaklama yerini nasıl bulacağız?

Yurtdışında eğitim görecek olduğunuz süre zarfında kalacak yeriniz genel olarak yurtdışındaki üniversite tarafından temin edilmektedir. Üniversite bu konuda öğrenciye yönlendirme yapmaktadır (accommodation form - konaklama formu göndermektedir) ancak bazı ülkeler ve üniversitelerde ise kalacak yer tamamen öğrenci tarafından ayarlanmak durumundadır. 

18. Hibeler ne zaman yatar?

Hibeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemiz Erasmus+ bütçe hesabına hibelerin aktarılması sonrasında ve öğrencilerimizin evraklarını eksiksiz ve talep edilen şekilde tamamlamalarından sonra en kısa süre içerisinde ilgili öğrencinin Euro hesabına yatar.

19. Gidilen ülkede bizi karşılayacaklar mı?

Gidilecek olan ülkelerde öğrencilerin havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında karşılanması tamamen karşı üniversitenin inisiyatifindedir. Bu konuda bağlayıcı bir hüküm yoktur.

20. Verilen hibeler bize kaldığımız süre zarfında yeterli olacak mı?

Hibe miktarları ülkelerin hayat standartları göz önüne alınarak Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün olabilir ancak burada unutulmamalıdır ki öğrencilere verilen hibe onların yurtdışındaki masraflarını karşılayacak olan bir maaş değil, burs gibidir. Diğer bir nokta ise paranın yetip yetmemesi öğrencinin yapacak olduğu harcamayla alakalı bir durumdur.

21. Gidilen üniversitelerde alacağımız dersler İngilizce mi olacak?

Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin İngilizce ya da o ülkenin kendi dilinde olması tamamen üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öğrencilerimizin Erasmus+ başvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları ve gitmek istedikleri yerleri önceden araştırmaları önerilir.

22. Gittiğimiz üniversitede dil kursu olacak mı?

Bazı üniversiteler gidilen ülkenin dilinde ücretli / ücretsiz dil kursu düzenleyebilmektedirler. Bu durum her üniversitede farklılık gösterebilir.

Ayrıca, OLS: Online Lingusitic Support, diğer bir deyişle Çevrimiçi Dil Desteği sistemi, online olarak öğrencilere zorunlu dil sınavları ve isteğe bağlı dil kursları sağlamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi 47 - 49. soru-cevap kısımlarında açıklanmaktadır.

23. Hangi üniversitelere gidebilirim?

Her bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler farklıdır. Bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler ise web sayfasında başvuru tarihleri resmi olarak ilan edildikten ve online başvuru yapıldığı sırada görülmektedir. 

Kurumlararası Anlaşmalar Listesi

24. İntibak belgesini nasıl dolduracağım? 

İntibak belgesi Öğrenim Anlaşması hazırlanırken seçilen derslerin öğrencinin kendi üniversitesinde hangi derslere karşılık geldiğini gösteren bir formdur. Derslerin seçimi ile alakalı olduğundan Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin yardımı ile doldurulması gerekmektedir. 

Erasmus Bölüm Koordinatörleri Listesi

25. Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?

Her üniversitenin belge gönderme süresi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa Erasmus Bölüm Koordinatörleri tarafından destek alınarak kabul mektubunun gönderilebilmesini rica etmek amacıyla öğrenci tarafından karşı üniversiteye e-mail yazılabilir.

26. Öğrenim Anlaşması belgemi karşı üniversiteye fotokopisini almadan postaladım ne yapacağım?

Öğrenim Antlaşmaları karşı üniversiteye gönderilmeden önce fotokopisi/taranmış hali bulunmalıdır. Bir kopyası alınmadığı takdirde imzalanmamış haldeki Learning Agreement'ın taranmış hali istenebilir. Bu durum tedbir amaçlıdır.

27. Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?

Erasmus+ Programı dahilinde de bulunulsa vize alımının %100 garantisi bulunmamaktadır. Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

28. Erasmus+ programı ile yurtdışındaki üniversitede öğrenimime devam edeceğim, harcı hangi üniversiteye yatıracağım?

Erasmus+ programına devam edildiği dönem içerisinde harç öğrencinin kendi üniversitesine yatırılır.

29. Yurtdışına çıkmadan Kırklareli Üniversitesi'nde kayıt ve ders seçimi yapacak mıyım?

Erasmus+ programı dahilinde Erasmus öğrencisi olunup olunmayacağı kesinleştikten sonra yurtdışına gitmeden önce Kırklareli Üniversitesi'ne kaydınızı yaptırmanıza gerek bulunmamaktadır. Lisansüstü öğrenciler bağlı bulundukları Enstitü Öğrenci İşleri ile iletişime geçmelidirler.

30. Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi nedir? 

Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi "Erasmus+ öğrencisi" statüsü, Erasmus+ uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri tarafından uygun bir ortak üniversitede öğrenim görmek ya da bir işletemeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir Erasmus+ süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir. Erasmus öğrencisi olarak beklenti içerisinde bulunduğunuz haklarınızı, yine Erasmus+ öğrencisi olarak yapmanız gerekenleri görebilmenizi sağlamaktadır. Online olarak belgeye ulaşmak için tıklayınız.

31. Öğrenci üniversiteye başladığı yıl Erasmus+ programından yararlanabilir mi?

Önlisans ve lisans programlarının 1. sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. ANCAK, öğrenci üniversiteye başladığı yılın 1. dönemi sonunda transkriptini aldıktan sonra Erasmus+ başvurusunda bulunabilir, bu durumda da öğrenim hareketliliğinden yararlanabileceği en erken dönem 2. yılın ilk dönemidir.


32. Önlisans öğrencileri değişim yapabilir mi?

Evet, yapabilirler. En erken 2. yılın ilk dönemi olmakla birlikte programdan yararlanabilirler.

33. Yüksek lisans kademesinde Erasmus+ programından faydalanmış olan bir öğrenci doktora kademesinde de programdan yararlanabilir mi?

Evet,  her kademede programdan yararlanılabilir.

1. kademe: Önlisans - Lisans

2. kademe: Yüksek Lisans               

3. kademe: Doktora

34. Hibe sözleşmesinde yazılması gereken üniversite Erasmus kodlarını nereden bulabiliriz?

Üniversite Erasmus kodları için sayfamıza tıklayınız. Erasmus+ University Lists belgesi içinde Erasmus+ programından yararlanan tüm üniversitelerin kodları yer almaktadır.

Örneğin; Türkiye - Kırklareli Üniversitesi: TR KIRKLAR01

              Macaristan - University of Debrecen: HU DEBRECE01

              Polonya - University of Vincent Pol in Lublin: PL LUBLIN08

35. Öğrenimimi yurt dışında tamamladım %20'lik hibe/kalan hibeyi almak için ne yapmalıyım?

%20'lik hibenin ya da kalan hibenin alınabilmesi için teslim edilmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Teslim edilmesi gereken evraklar:

 • Karşı üniversiteden alınması gereken Transkript (Not Döküm Belgesi)  
 • Kalınan süreyi kesin olarak belirten Teyit Belgesi / Sertifika (Confirmation Sheet / Certificate)
 • Pasaport giriş-çıkış fotokopisi  
 • OLS 2. sınav (Online olarak tamamlanır.)
 • AB Anketi (EU Survey) (Online olarak tamamlanır.)

Bu evrakların tesliminden sonra öğrencilerin geri kalan hibeleri yatırılmaktadır. 

36. Dönüşte alacağım %20'lik hibenin verilmeme olasılığı var mı?

Bir öğrenci nasıl ki başvuru döneminde gerekli başarıyı gösterip yurtdışına çıkmaya hak kazanıyorsa (tabi bunun karşılığı olarak Erasmus hibesi de alır), başarısızlık karşısında da belli yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir.

37. İki dönemliğine gittim, bir dönem kaldım ne yapmalıyım?

Geri dönüş evrakları arasında bulunan ve getirilmesi ya da karşı üniversiteden gönderilmesi zorunlu bulunan, öğrencinin hangi tarih aralıklarında karşı üniversitede kaldığını kesin olarak belirten Teyit Belgesine (Confirmation Sheet) ve pasaport giriş-çıkış tarihlerine bakılarak hesaplama yapılmaktadır. Hesabın uygunluğuna göre öğrenci Erasmus öğrencisi olarak devam etmediği dönemin hibesini Erasmus Ofisi tarafından kendisine verilen hesap numarasına yatırmaktadır.

38. Gittiğim üniversitede planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan geri döndüğüm takdirde nasıl bir uygulamayla karşılaşırım?

Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlamaması halinde ise, bütün hibe geri alınır.

39. Ders intibaklarındaki AKTS (ECTS) kredileri neye göre düzenleniyor?

AKTS (ECTS) kredileri bölümler tarafından dersin zorluğu ve ders öncesindeki ön hazırlığa göre düzenleniyor. Örneğin, Mühendislik Fakültesi'nde 4 kredi olan bir dersin AKTS karşılığı bu kredi miktarından daha fazla olabilir.

40. Yurtdışında alınan AKTS'nin Kırklareli Üniversitesi'ndeki not dönüşümü nasıl yapılmaktadır?

Belgenin tamamı için lütfen tıklayınız.

41. Engelli öğrenciyim, şartlar benim için de aynı mı?

Erasmus+ programına katılım şartları değerlendirildiğinde engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda avantajlı durumdadır. Detaylı bilgi için lütfen 2017 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı'nı inceleyiniz.

42. Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?

Yedek durumunda bulunan öğrencilerin asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini beklemeleri gerekmektedir. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere hibe yeterliliği dahilinde şans tanınmaktadır.

43. Tercihimi değiştirmek istiyorum ne yapabilirim?

Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmesi için boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Erasmus Ofisi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

44. GÜZ dönemi için yurtdışına tek dönemlik giden bir öğrenci eğitim dönemini BAHAR dönemi için de uzatabilir mi?

Erasmus+ Programına katılan öğrenci kendi okulunun hibe durumuna göre; üniversitesinden hibe yeterliliğinin onayını almalıdır (hibesiz de kalınabilmektedir). Akabinde Bölüm Koordinatörünün onayını alması halinde Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) ve İntibak Formu hazırlama işlemlerini yeniden yapmalıdır. Ayrıca karşı üniversiteden uzatma aldığına dair Kabul Mektubu bulunmalıdır. Bu işlemlerin mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması gereklidir. Uzatma yapılan dönem için Erasmus Ofisi'ne öğrenci Öğrenim Anlaşmasıİntibak FormuKabul Mektubu ve güncellenen Hibe Sözleşmesi'ni iletmelidir.

45. Kabul belgemin ve hibe sözleşmemin 1 dönemlik olması ve öğrenim antlaşmamın 2 dönemlik olması halinde, 2.dönem için de Erasmus+ öğrencisi sayılır mıyım?

Öncelikli olarak hibe sözleşmeniz 1 dönemlik imzalandığı ve kabul belgeniz de 1 dönemlik olduğu için öğrenim antlaşmasının 1 dönemlik olması gereklidir. Bu nedenle öğrencinin 2 dönemlik hazırlanmış olan öğrenim antlaşmasının Ekle-sil Formu (Changes to Learning Agreement) ile 1 dönemi içerecek şekilde yeniden düzenlemesi gerekmektedir. 

46. Açıköğretim ve/veya uzaktan eğitim öğrencisiyim, Erasmus+ programından yararlanabilir miyim?

Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

47. Alttan kalan dersim var, programdan yararlanabilir miyim?

Evet, alttan kalan dersler olsa bile programdan yararlanılabilir.

FAKAT;

Öğrenci son sınıfta başvuru yaptığında bir sonraki sene için (eğer okulu uzattıysa) yeterli AKTS yükü (1 dönem için 30 kredi) bulunmuyorsa, öğrenci fazla kredi ile mezun olmak istese dahi, programdan yararlanamaz. Başvuruda asgari şartlar hakkında detaylı bilgi için lütfen 2016 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı'nı (sayfa 10) inceleyiniz.

Öğrenci son sınıfta başvuru yaptığında bir sonraki sene için (eğer okulu uzattıysa) yeterli AKTS yükü (1 dönem için 30 kredi) bulunuyorsa, ancak bu durumda programdan yararlanabilir. 

48. OLS Sistemi Nedir?

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Çevrimiçi Dil Desteği sistemidir. 12 dilde uygulanan sistem Zorunlu Sınavlar ve İsteğe Bağlı Dil Kurslarını içermektedir.

49. Hangi dilleri kapsamaktadır?

2018 döneminde 24 dilde öğrencilere bu destek sunulmaktadır:

Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce,  İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence, Slovakça, İrlandaca, Estonca, Letonca, Litvanyaca, Slovence ve Maltaca.

50. Çevrimiçi Dil Desteği'ne nasıl katılabiliriz?

Hareketlilik öncesinde vizesini alan öğrencilerimize, gitmeden önce dil sınavı lisansı e-maillerine tanımlanmaktadır. Öğrencilerimiz e-maillerine gelen link üzerinden dil sınavlarına katılabilmektedirler.

51. AB Anketi (EU Survey) nedir?

AB Anketi öğrencilerin yurtdışından döndükten sonra tamamlaması gereken bir anket formudur. Öğrenci gerekli evrakları (Transkript, Confirmation Sheet, Pasaportun giriş-çıkış fotokopisi) Erasmus Ofisi'ne teslim ettikten sonra, Erasmus Ofisi'ndeki yetkili kişi Mobility Tool+ sistemi üzerinden öğrencinin bilgilerinin girişini yapar ve sistem otomatik olarak öğrencinin e-mailine bir link gönderir. Öğrenci linke giriş yaparak formu online olarak tamamlar. Son olarak SUBMIT butonuna tıklayarak formu tamamlamış olur. Bu anket tamamlanmadan, öğrencinin muhasebe işlemleri başlatılamaz.

52. Öğrenim hareketliliği öncesinde hangi sigortaları yaptırmam gereklidir?

Hibe Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere öğrenci öğrenim için yurtdışında bulunacaksa, Seyahat Sağlık Sigortası yaptırmak zorundadır. Sorumluluk Sigortası ile Kaza Sigortası Ulusal Ajans tarafından şart koşulmamaktadır.

Sigortalar ile ilgili olarak, sigorta şirketlerinle iletişime geçiniz lütfen.

53. Hibe hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

Öğrenci ülkesine kesin dönüşünü gerçekleştirdikten sonra ve gerekli evrakları ofise teslim ettikten sonra  hesaplama modülüne göre hibe hesaplaması yapılır.

Not: Hesaplama modülünde yer alan "SMS" Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, "SMP" Öğrenci Staj Hareketliliği anlamına gelir. Ülkelere göre aylık öğrenim / staj hibesi değişiklik gösterdiğinden dolayı hesaplama yapılırken bu hususlara dikkat edilmelidir.

54. Program Ülkeleri (KA103) ile Ortak Ülkeler (KA107) hangi ülkeleri kapsamaktadır?

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler:

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi kapsamında, ülkemizin de arasında bulunduğu program ülkeleri (28 AB üyesi ülke, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Makedonya, Türkiye) ile aşağıda isimleri verilen ortak ülkeler arasında hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Proje kapsamında hareketlilik gerçekleştirilebilecek “Ortak Ülkeler”, bölgelere göre sınıflandırılmış olarak aşağıda verilmektedir. Ülkelerde yıldan yıla değişiklik olabilmekle birlikte, 2017 başvuru ve sözleşme dönemi için uygun ülkeler aşağıda belirtilmiştir: 

Bölge 1 (Batı Balkanlar):

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan

Bölge 2 (Doğu Ortaklığı Ülkeleri):

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Ukrayna (uluslararası hukuk ile tanınan)

Bölge 3 (Güney Akdeniz Ülkeleri):

Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus

Bölge 4 (Rusya Federasyonu):

Rusya (uluslararası hukuk ile tanınan)

Bölge 6 (Asya):

Afganistan, Bangladeş, Butan, Kamboçya, Çin, Kuzey Kore, Hindistan, Endonezya, Laos, Malezya, Maldivler, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipinler, Sri Lanka, Tayland, Vietnam

Bölge 7 (Orta Asya):

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

Bölge 8 (Latin Amerika):

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Bölge 9:

İran, Irak, Yemen

Bölge 10: 

Güney Afrika

Bölge 11 (Afrika-Karayip-Pasifik Ülkeleri-ACP):

Angola, Antigua ve Barbuda, Belize, Yeşil Burun, Comoros, Bahamalar, Barbados, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo (Brazavil), Kongo (Kinşasa), Cook Adaları, Fildişi Sahili, Cibuti, Dominik, Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambiya, Gana, Grenada, Gine Cumhuriyeti, Gine-Bissau, Ekvator Ginesi, Guyana, Haiti, Jamaika, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Marshall Adaları, Moritanya, Mauritius, Mikronezya, Mozambik, Namibya, Nauru, Nijer, Nijerya, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, Ruanda, St. Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Solomon Adaları, Samoa, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Sudan, Surinam, Svaziland, Tanzanya, Doğu Timor, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambiya, Zimbabve

Bölge 13 (Diğer Sanayileşmiş Ülkeler):

Avustralya, Brunei, Kanada, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Makao, Yeni Zelenda, Singapur, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilemeyecek Ülkeler:

Ülkelerde yıldan yıla değişiklik olabilmekle birlikte, 2017 yılı başvuru ve sözleşme dönemi kapsamında aşağıdaki ülkeler ile hareketlilik gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır.

Bölge 5:

Andorra, Monako, San Marino, Vatikan Şehir Devleti, İsviçre

Bölge 12 (Sanayileşmiş: Körfez İşbirliği Ülkeleri):

Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri

ÖNEMLİ NOT 1: Program kuralları gereği, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bölgeleri içerisinde yer alan ülkelere Türkiye’den ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi gönderilmesi mümkün değildir. Bu ülkelere sadece doktora seviyesinde öğrenci ve personel gönderilebilir. İlgili ülkelerden gelecek öğrenci ve personel konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır.

ÖNEMLİ NOT 2: Kırım’da bulunan yükseköğretim kurumlarının tamamı KA107 projeleri için geçerli kurumlar değildir. Aşağıdaki linkte isimleri verilen yükseköğretim kurumları KA107 kapsamında işbirliği yapılamamaktadır.

Kırımda yer alan ve KA107 kapsamında işbirliği yapılamayacak kurumların listesi için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT 3: Lugansk and Donetsk bölgesinde bulunan yükseköğretim kurumlarının tamamı KA107 projeleri için geçerli kurumlar değildir. Sadece aşağıdaki linkte isimleri verilen yükseköğretim kurumları ile KA107 kapsamında işbirliği yapılabilmektedir.

ÖNEMLİ NOT 4: İran’da bulunan ve aşağıda isimleri verilen 3 yükseköğretim kurumunun AB projelerinden doğrudan ya da dolaylı yoldan hibe alması mümkün olmadığından, bu kurumlar ile AB projeleri kapsamında ortaklık kurulmaması gerekmektedir.

 • Shahid Beheshti University
 • Sharif University of Technology
 • Malek Ashtar University of Technology

Kaynak web sitesi için tıklayınız

55. Öğrenciler seyahat hibesi desteği alabiliyor mu?

Öğrencilerimiz, KA103 projesi kapsamında yararlandıkları ülkeler için seyahat hibesi desteği alamamaktadırlar.

KA107 projesi kapsamında seyahat hibesi alabilmektedirler. Miktarları şu şekildedir:

Mesafe

Kişi Başı Ödeme Miktarı

100‐499 km

180 Euro

500‐1999 km

275 Euro

2000‐2999 km

360 Euro

3000‐3999 km

530 Euro

4000‐7999 km

820 Euro

8000 ve üstü km

1100 Euro

 

56. KA107 projesinde mesafeyi nasıl hesaplayacağız?

Mesafe Hesaplama Aracı:

http://www.ua.gov.tr/distance

“Home” üniversitenin bulunduğu şehirden
“Host” üniversitenin bulunduğu şehre olan mesafe kullanılır.

Örneğin; Kırklareli’den Kiev şehrine olan mesafe şu şekilde hesaplanmaktadır:

Kırklareli şehri ile Kiev şehri arasında 1002.11 km mesafe bulunmaktadır, bu da mesafe-seyahat hibesi cetvelinde 275 Euro'luk miktara karşılık gelmektedir.

57. KA107 projesinde öğrenciler ne kadar aylık hibe miktarı alacaktır?

Türkiye’den Ortak Ülkelere öğrenci hareketliliğinde: Aylık 650 Euro

58. KA107 projesinde Çevrimiçi Dil Desteği verilecek midir?

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) uygulaması henüz kullanılmamaktadır.

59. KA107 projesinde faaliyet süresi ne kadardır?

KA103 projesinde olduğu gibi, minimum 3 aymaksimum 12 ay süre ile yararlanılabilir. (Minimum süre 1 akademik dönem ya da bir trimester olabilir)

Her bir eğitim kademesinde (Önlisans / Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) en fazla 12 ay süreli olarak Erasmus programından faydalanılabilir. 12 aya dahil olan faaliyetler:

 • LLP bünyesinde gerçekleştirilen Erasmus faaliyetleri, (hibeli/hibesiz staj/öğrenim)
 • Erasmus+ bünyesinde gerçekleştirilen yükseköğretim öğrenci hareketlilikleri (hibeli/hibesiz staj/öğrenim)
 • Hibeli olarak dahil olunan Erasmus Mundus Eylem 2 veya EMJMD hareketlilikleri
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği SSS

Facebook Twitter Google Plus

Haberler / Etkinlikler

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.