Erasmus Koordinatörlüğü

Öğrenci Staj Hareketliliği (Ka107)

14/12/2015 11:11:10 - 24/07/2019 11:11:10 - 10366 Okunma

Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler Arasında Ana Eylem 1 (KA107) Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği kapsamında;

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede2 staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının faaliyete dahil başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.  

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Mezuniyet sonrası staj imkânı bulunmamaktadır. 

KA107 Staj

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.