Erasmus Koordinatörlüğü

2017-2018 Ka108 Turizm Konsorsiyum Projesi Staj

02/10/2017 10:18:41 - 05/10/2017 10:18:41 - 20239 Okunma

 

                                    

2017 - 2018 Dönemi Erasmus+ (KA108) Marmara Turizm Konsorsiyumu - Turizm Öğrencileri

 Staj Hareketliliği Başvuruları

 

2017 - 2018 akademik yılı Erasmus+ KA108* programı staj hareketliliği başvuruları 02 - 16 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Stajdan yararlanma dönemi 2017 – 2018 akademik yılı YAZ DÖNEMİ ve 2018-2019 Akademik Yılıdır.

Başvurular FORM ile şahsen yapılabilecek olup, öğrencilerin genel Erasmus Yabancı Dil Sınavına girmesi gerekmektedir.

Yabancı Dil Yazılı Sınavı: 19 Ekim 2017

Sözlü Yabancı Dil Sınavı: 26 Ekim 2017

Sınav yeri ve saati web sitemizde ilan edilecektir. 

Daha detaylı tarihler için Erasmus+ Seçim Takvimi'ni inceleyebilirsiniz.

Yabancı Dil Sınavı hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

*Marmara Turizm Konsorsiyumu KA108 projesi sadece Turizm Fakültesi öğrencilerine açık bir staj hareketliliği projesi olup genel kural ve kaideler açısından KA103 Staj projesi ile aynıdır.


ÖĞRENCİ

Asgari Başvuru Şartları:

1. Turizm fakültesi öğrencisi (tam zamanlı) olmak (2017-2018 akademik yılında Kırklareli Üniversitesi’nde Turizm Lisans ya da Yüksek Lisans kademelerinin herhangi birinde öğrenciliği devam ediyor olmak)

2. Kümülatif akademik not ortalaması:

     Önlisans & Lisans: en az 2.20

     Yüksek Lisans : en az 2.50

3. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde, yükseköğretim öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçmemesi

Değerlendirme Ölçütleri:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 

“…Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz.

Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır…” (2017 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA103), s. 11-12).

Başvuru sürecine ilişkin sorularınız için rahmiakincioglu@klu.edu.tr adresine e-mail göndermeniz yeterli olacaktır.

Başvuru ilanına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Erasmus Koordinatörlüğü

 

staj KA108 Konsorsiyum

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.