Erasmus Koordinatörlüğü

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

26/08/2014 10:45:14 - 25/07/2018 10:45:14 - 15571 Okunma

Avrupa Birliğine üye ülkeler ve aday ülkeler (Program Ülkeleri) içerisinde ECHE (Erasmus Charter for Higher Education  - Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi olan kurumlar ile yapılan ikili antlaşmalar çerçevesince, Erasmus Programının bir alt kolu olarak Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı Kırklareli Üniversitesinde uygulanmaktadır. Program kapsamında Kırklareli Üniversitesi’ne bağlı İdari Personel, 1 hafta ila 8 hafta* arasında kendi birimiyle alakalı kurumlararası anlaşması bulunan ECHE sahibi bir üniversiteye gidebilmektedir. Dolayısıyla idari personelin farklı bir Avrupa ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına  imkan sağlamaktadır.

* Kurumumuz bu süreyi bütçe kısıtlamaları ve mümkün olduğunca daha çok personelin programdan yararlanması amacıyla 1 Hafta ile sınırlı tutmaktadır. Konferans, seminer gibi aktiviteler Eğitim Alma hareketliliği kapsamına girmemektedir.


Personel Eğitimi Hareketliği'ne Katılabilme Şartları:


1. ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda idari personel olunması,

2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,

3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir Eğitim Alma Faaliyeti için Personel Hareketliliği Antlaşmasının (Staff Mobility Agreement for Training) olması (taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) gerekmektedir.

Erasmus Programı kapsamında AB Üniversitelerine gidecek İdari Personelimizin, Rektörlüğümüze gönderilecek Resmi Yazı ekinde aşağıda (A) bildirilen evrakları eksiksiz olarak hazırlayıp eklemesi gerekmektedir:


A. Yurtdışına Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Evraklar:


1. Eğitim Alma Faaliyeti için Personel Hareketliliği Anlaşması (1 tanesi Erasmus Koordinatörlüğü'ne, 1 tanesi yurtdışındaki üniversiteye, 1 tanesi de idari personelimizde kalacak şekilde hazırlanacak 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü),

2. Davet Mektubu,

3. Ziraat Bankası € Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Herhangi bir Ziraat Bankası olabilir),

4. Kurumlararası Anlaşma Fotokopisi,

5. Personel Bilgi Formu (Ek-3),

6. Enstitü/Fakülte/Y.Okul/M.Y.O. Kararı sureti ve Rektör oluru,

7. Üniversite ve İdari Personel arasında imzalanan hibe sözleşmesi.


B. Yurtdışına Gidip Geldikten Sonra Hazırlanması Gereken Evraklar:


1. Katılım Sertifikası/Teyit Belgesi (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün eğitim alındığı belirtilmiş olmalı)

2. Pasaport kimlik sayfası ve girişi çıkış mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi,

3. Seyahatte uçak kullanıldıysa e-bilet ve biniş kartları,

4. Seyahatte uçak dışında bir araç kullanıldıysa (Otobüs, Tren vs.) biletler,

5. E-posta adresinize gelecek olan link üzerinden doldurup teslim edeceğiniz çevrimiçi AB anketi.


Önemli Not: Günlük hibenizin ve seyahat hibenizin ilk bölümü olan %80’lik dilimin Yurtdışına gidiş öncesinde hesabınıza aktarılması için lütfen Erasmus faaliyetinizin başlangıcından en az 15 gün evvel evraklarınızı Erasmus ofisine eksiksiz olarak teslim ediniz. Geriye kalan %20’lik dilim ise eğitim döneminin başarıyla gerçekleşmesi sonrasında yapılacaktır. Ödeme, eğitim alınan günler hesaplanarak yapılır. Eğitim alınmayan günler için herhangi bir ödeme yapılmaz. (Uygun seyahat giderleri hibe miktarları tablosunda belirtilen mesafe karşılığındaki tutarlara göre ödenmektedir. Faaliyetin yapılacağı ülke/şehir ile Kırklareli'den çıkış yapacağınız havalimanı arasındaki mesafeyi linkteki modül üzerinden hesaplayabilirsiniz.)

*** Evrakların taranmış hali (Eğitim Alma Anlaşması) işlemleri hızlandırmak için önden istenebilir ancak resmi ödemenin gerçekleşebilmesi için orijinal imzalı mühürlü evrakın tarafımıza ulaşması gerekmektedir.

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.