Erasmus Koordinatörlüğü

Öğrenci Staj Hareketliliği (Sss)

26/08/2014 14:54:48 - 21/11/2018 14:54:48 - 7740 Okunma

1. Staj hareketliliğinden nasıl yararlanabilirim?

Başvurunuzu ONLINE BAŞVURU bağlantısından yaparak programdan yararlanmak için ilk adımı atabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için @ogrenci.klu.edu.tr uzantılı e-mail adresi gerekmektedir. E-mail adresi öğrencinin okuduğu enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulundaki e-posta sorumlulularından temin edilmektedir.

Ofisimiz öğrenciler için e-posta tanımlamamaktadır.

ÖNEMLİ: Gmail, Hotmail, Yahoo gibi e-posta adresleriyle başvuru kabul edilememektedir.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Staj hareketliliğinden sorumlu kişi: Öğr. Gör. Rüveyda ÖZTÜRK BAŞOL

E-mail: ruveyda.ozturk@klu.edu.tr / Tel: 444 40 39 - 1015 

2. Erasmus+ programına başvuru yapmak ücretli midir?

Başvurular ya da sınavlar ÜCRETSİZdir.

3. Staj yapmak için uygun kurumlar nelerdir?

Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak staj yapılacak kurum öğrenim gördüğünüz alan ile uyumlu ve size bu alanda mesleki eğitim ya da uygulamalı iş deneyimi kazandıracak bir yer olmalıdır.

Örneğin; Tarih bölümü öğrencisi arşivde / kütüphanede, Hemşirelik bölümü öğrencisi hastanede stajını yapabilir.

4. Staj yapmak için uygun olmayan kurumlar/kuruluşlar nelerdir?

  • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
  • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar
  • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Daha ayrıntılı kurumlar listesi için tıklayınız.

5. Son sınıf öğrencisiyim, staj hareketliliğinden yararlanmam mümkün mü?

Son sınıfta olup mezun ya da mezuniyet hakkını elde etmiş öğrenciler, öğrenci iken başvurmaları halinde mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıllık süre zarfında staj programından yararlanmaları (zorunlu stajları olmasa dahi) mümkün olacaktır. 

6. Staj yapmak için uygun kurum bulamıyorum, ne yapmalıyım?

Bölüm koordinatörünüzden yardım isteyebilirsiniz.

İnternet üzerinde öğrenim gördüğünüz bölümle birlikte "Erasmus+ placements, Erasmus+ internships, Erasmus+ traineeships" terimleriyle arama yapabilirsiniz.

https://erasmusintern.org/ web adresindeki staj yerlerini araştırabilirsiniz.

7. Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeships) hazırlarken dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Bölüm koordinatörünüzün bilgisi dahilinde belirtilecek yetkinlik ve yeterlilikler, öğrenim görülen programda belirtilen yetkinlik ve yeterlilikleri sağlayacak şekilde tanımlanmalı ve staj hareketliliği sonucu elde edilen öğrenme kazanımları (learning outcomes) öğrenim görülen programın temel yeterlilikleri ile ilişkilendirilmelidir.

8. Öğrenim hareketliliğinden yararlanan bir öğrenci staj hareketliliğinden de yararlanabilir mi?

Öğrenim hareketliliğinden hibeli olarak yararlanmış bir öğrencinin staj hareketliliğinden de hibeli olarak yararlanması mümkündür. Öğrenciler öğrenimlerinin her kademesinde (Önlisans/Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) staj hareketliliğinden yararlanabilmektedirler. Ancak öğrenim + staj hareketliliğinde toplam süre hibesiz dahi olsa 12 Ay'ı aşamaz.

9. Ülkelere göre hibe miktarları nedir?

Hibe miktarları ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Rakamlar hakkında net bilgi sahibi olmak için lütfen tıklayınız.

10. Gidilen ülkede kalacak yeri kim sağlıyor?

Staj için gittiğiniz ülkede kalacak yer bulma konusunda staj yapılan kurumlar yardımcı olabilmekle birlikte, kalınacak yeri bulma sorumluluğu öğrencinin üzerindedir.

11. Staj hareketliliğinde öğrenci kontenjanı kaç kişidir?

Staj hareketliliğinde kontenjan öğrencilerin tercih ettiği ülkelere göre ve Ulusal Ajans tarafından verilen hibe miktarlarına göre farklılık göstermekle birlikte yıllık 10 civarında değişmektedir.

12. Zorunlu stajımın 20 günlük kısmını geçen yıl yaptım, bu durum Erasmus+ staj hareketliliğine katılmama engel midir?

Bu durum Erasmus+ staj hareketliliğine katılmanıza engel değildir. Zorunlu stajınızın kalan kısmını Erasmus+ staj hareketliliği çerçevesinde minimum 2 ay olmak üzere yapabilir ve zorunlu stajınıza saydırabilirsiniz.

13. Staj yapılacak kurumu sınav öncesi mi yoksa sınav sonrasında mı ayarlamak gerekiyor?

Ulusal Ajans'ın bu konudaki önerisi staj yapılacak kurumu sınav öncesinde ayarlamaktır ancak staj yapılacak kurum sınav sonrasında da bulunabilir. Ancak sınav sonrasında sürenin kısıtlı olduğu unutulmamalıdır.

14. Yurtdışında tanıdık/akraba aracılığı ile staj yeri bulunabilir mi?

Okuduğunuz bölümle uyumlu olmak kaydıyla tanıdık/akraba vasıtasıyla staj yeri bulunmasında sakınca yoktur.

15. Asil ve yedek öğrenci listeleri nasıl belirleniyor?

Asil ve yedek listeler öğrencilerin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar (%50) ve akademik ortalama (%50) ile bütçe koşulları dâhilinde belirlenmektedir.

16. Hibeler hesaplara ne zaman yatmaktadır?

Hibeler gidiş evraklarının eksiksiz bir şekilde tamamlanıp Erasmus ofisine teslim edildikten ve vize alındıktan sonra öğrenci hesaplarına en kısa sürede yatmaktadır.

17. Staj hareketliliğinden önlisans kademesinde yararlandım, dikey geçişle lisans programına geçersem tekrar yararlanabiliyor muyum?

Erasmus+ programında bir eğitim kademesinde toplam yararlandığınız süre hibesiz dahi olsa 12 ayı geçemez, eğer önlisansta staj hareketliliğinden yararlandığınız süre  ve  staj hareketliliğinden tekrar yararlanmak istediğiniz süre toplamı 12 ayı aşmıyorsa lisans programına geçmeniz halinde stajdan tekrar yararlanabilirsiniz. Ancak ikinci kez başvurduğunuzda başvuru puanınızdan -10 puan düşülecektir.  

18. Staj hareketliliği öncesinde hangi sigortaları yaptırmam gereklidir?

Öğrenci gitmeden önce Sağlık SigortasıSorumluluk Sigortası ve Kaza Sigortası yaptırması gerekmektedir.

Sigortalar ile ilgili olarak, sigorta şirketlerinle iletişime geçiniz lütfen.

19. Sorumluluk Sigortası nedir ve sadece Seyahat Sağlık Sigortası yaptırmam yeterli değil mi?

Sorumluluk Sigortası siz öğrencilerimizin 3. kişilere yönelik sebep olabileceği zararları karşılamaya yönelik bir sigorta türüdür ve Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin Seyahat Sağlık Sigortası'na ek olarak Sorumluluk Sigortası* da (Liability Insurance) yaptırması Ulusal Ajans tarafından şart koşulmaktadır.

*Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası örneklerini 1. ve 2. linkte bulabilirsiniz.

*Sorumluluk Sigortası örneklerini  1. ve 2. linkte bulabilirsiniz.

20. Kaza Sigortası nedir?

Öğrencinin iş yerinde uğradığı zararları karşılayan sigorta türüdür. Öğrenci staj hareketliliğine başlamadan önce bu sigortayı da yaptırması Türkiye Ulusal Ajansı tarafından şart koşulmaktadır.

21. Hibe hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

Öğrenci ülkesine kesin dönüşünü gerçekleştirdikten sonra ve gerekli evrakları ofise teslim ettikten sonra  hesaplama modülüne göre hibe hesaplaması yapılır. 

Not: Hesaplama modülünde yer alan "SMS" Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, "SMP" Öğrenci Staj Hareketliliği anlamına gelir. Ülkelere göre aylık öğrenim / staj hibesi değişiklik gösterdiğinden dolayı hesaplama yapılırken bu hususlara dikkat edilmelidir.

22. KA107 projesinde staj hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler Arasında Ana Eylem 1 (KA107) Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği kapsamında henüz staj hareketliliği öngörülmemektedir.

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği

Facebook Twitter Google Plus

Haberler / Etkinlikler

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.