Erasmus Koordinatörlüğü

Öğrenci Staj Hareketliliği (Sss)

26/08/2014 15:23:30 - 28/11/2019 15:23:30 - 26423 Okunma

1. Erasmus+ programına katılmak için ne yapmalıyız?

Programa katılmak için üniversitemizin Erasmus web sayfası olan erasmus.klu.edu.tr adresinden yapılacak olan yeni dönem sınav ve hareketlilik başvuru ilanlarını takip etmeniz ve belirtilen aşamalara uymanız gerekmektedir. 

İlk aşama: Erasmus+ yabancı yazılı dil sınavına girmek ve başarı kriterini sağlamak

İkinci aşama: Sözlü sınava girmek (Başarı kriterini sağlayan öğrencilerimiz için)

Son aşama: Erasmus+ hareketlilik (staj / öğrenim) başvurularını yapmak 

Staj / öğrenim hareketlilikleri için online başvuru bağlantısı: 

http://erasmusotomasyon.klu.edu.tr/login.php 

ÖNEMLİ: Otomasyon sistemine giriş yapabilmeniz için "@ogrenci.klu.edu.tr" uzantılı e-mail adresinin olması gerekmektedir. 

  • E-mail adresi YOK ise;

E-mail adresi okuduğunuz enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulundaki ilgili e-posta sorumlularından alınmaktadır. E-posta sorumluları listesi için tıklayınız.

  • E-mail adresi VAR olup şifresini hatırlamıyorsanız;

Bu durumda şifre sıfırlama gereklidir. Şifrenizi sıfırlamak için tıklayınız.

ÖNEMLİ: Gmail, Yahoo, Hotmail gibi diğer e-posta adresleri ile başvuru kabul edilememektedir.

2. Erasmus+ programına başvuru yapmak ücretli midir?

Başvurular ya da sınavlar ÜCRETSİZdir.

3. Staj yapmak için uygun kurumlar nelerdir?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj yapılacak kurum öğrenim gördüğünüz alan ile uyumlu ve size bu alanda mesleki eğitim ya da uygulamalı iş deneyimi kazandıracak bir yer olmalıdır.

Örneğin; Tarih bölümü öğrencisi arşivde / kütüphanede, Hemşirelik bölümü öğrencisi hastanede stajını yapabilir.

4. Staj yapmak için uygun olmayan kurumlar/kuruluşlar nelerdir?

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:
- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

5. Son sınıf öğrencisiyim, staj hareketliliğinden yararlanmam mümkün mü?

Son sınıfta olup mezun ya da mezuniyet hakkını elde etmiş öğrenciler, öğrenci iken başvurmaları halinde mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıllık süre zarfında staj programından yararlanmaları (zorunlu stajları olmasa dahi) mümkün olacaktır. 

6. Staj yapmak için uygun kurum bulamıyorum, ne yapmalıyım?

Bölüm koordinatörünüzden yardım isteyebilirsiniz.

İnternet üzerinde öğrenim gördüğünüz bölümle birlikte "Erasmus+ placements, Erasmus+ internships, Erasmus+ traineeships" terimleriyle arama yapabilirsiniz.

https://erasmusintern.org/ web adresindeki staj yerlerini araştırabilirsiniz.

7. Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeships) hazırlarken dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Bölüm koordinatörünüzün bilgisi dahilinde belirtilecek yetkinlik ve yeterlilikler, öğrenim görülen programda belirtilen yetkinlik ve yeterlilikleri sağlayacak şekilde tanımlanmalı ve staj hareketliliği sonucu elde edilen öğrenme kazanımları (learning outcomes) öğrenim görülen programın temel yeterlilikleri ile ilişkilendirilmelidir.

8. Öğrenim hareketliliğinden yararlanan bir öğrenci staj hareketliliğinden de yararlanabilir mi?

Öğrenim hareketliliğinden hibeli olarak yararlanmış bir öğrencinin staj hareketliliğinden de hibeli olarak yararlanması mümkündür. Öğrenciler öğrenimlerinin her kademesinde (Önlisans/Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) staj hareketliliğinden yararlanabilmektedirler. Ancak öğrenim + staj hareketliliğinde toplam süre hibesiz dahi olsa 12 Ay'ı aşamaz.

9. Ülkelere göre hibe miktarları nedir?

Hibe miktarları ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Rakamlar hakkında net bilgi sahibi olmak için lütfen tıklayınız.

10. Gidilen ülkede kalacak yeri kim sağlıyor?

Staj için gittiğiniz ülkede kalacak yer bulma konusunda staj yapılan kurumlar yardımcı olabilmekle birlikte, kalınacak yeri bulma sorumluluğu öğrencinin üzerindedir.

11. Staj hareketliliğinde öğrenci kontenjanı kaç kişidir?

Staj hareketliliğinde kontenjan öğrencilerin tercih ettiği ülkelere göre ve Ulusal Ajans tarafından verilen hibe miktarlarına göre farklılık göstermekle birlikte tüm üniversite bazında her yıl 10 civarında değişmektedir.

12. Zorunlu stajımın 20 günlük kısmını geçen yıl yaptım, bu durum Erasmus+ staj hareketliliğine katılmama engel midir?

Bu durum Erasmus+ staj hareketliliğine katılmanıza engel değildir. Zorunlu stajınızın kalan kısmını Erasmus+ staj hareketliliği çerçevesinde minimum 2 ay olmak üzere yapabilir ve zorunlu stajınıza saydırabilirsiniz.

13. Staj yapılacak kurumu ne zaman belirlemek gerekiyor?

Erasmus+ yabancı dil sınavı sonrasında staj yeri aramak ve bulmak gereklidir. Staj hareketliliği başvurusunun son gününe kadar staj yapılacak kurumdan alınan davet mektubunu Erasmus+ Koordinatörlüğü'ne teslim etmek gereklidir.

14. Yurtdışında tanıdık/akraba aracılığı ile staj yeri bulunabilir mi?

Okuduğunuz bölümle uyumlu olmak kaydıyla tanıdık/akraba vasıtasıyla staj yeri bulunmasında sakınca yoktur.

15. Asil ve yedek öğrenci listeleri nasıl belirleniyor?

Asil ve yedek listeler öğrencilerin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar (%50) ve akademik ortalama (%50) ile bütçe koşulları dâhilinde belirlenmektedir.

16. Hibeler hesaplara ne zaman yatmaktadır?

Hibeler gidiş evraklarının eksiksiz bir şekilde tamamlanıp Erasmus ofisine teslim edildikten ve vize alındıktan sonra öğrenci hesaplarına en kısa sürede yatmaktadır.

17. Staj hareketliliğinden önlisans kademesinde yararlandım, dikey geçişle lisans programına geçersem tekrar yararlanabiliyor muyum?

Erasmus+ programında bir eğitim kademesinde toplam yararlandığınız süre hibesiz dahi olsa 12 ayı geçemez, eğer önlisansta staj hareketliliğinden yararlandığınız süre  ve  staj hareketliliğinden tekrar yararlanmak istediğiniz süre toplamı 12 ayı aşmıyorsa lisans programına geçmeniz halinde stajdan tekrar yararlanabilirsiniz. Ancak ikinci kez başvurduğunuzda başvuru puanınızdan -10 puan düşülecektir.  

18. Staj hareketliliği öncesinde hangi sigortaları yaptırmam gereklidir?

Öğrenci gitmeden önce Sağlık SigortasıSorumluluk Sigortası ve Kaza Sigortası yaptırması gerekmektedir.

Sigortalar ile ilgili olarak, sigorta şirketlerinle iletişime geçiniz lütfen.

19. Sorumluluk Sigortası nedir ve sadece Seyahat Sağlık Sigortası yaptırmam yeterli değil mi?

Sorumluluk Sigortası siz öğrencilerimizin 3. kişilere yönelik sebep olabileceği zararları karşılamaya yönelik bir sigorta türüdür ve Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin Seyahat Sağlık Sigortası'na ek olarak Sorumluluk Sigortası* da (Liability Insurance) yaptırması Ulusal Ajans tarafından şart koşulmaktadır.

*Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası örneklerini 1. ve 2. linkte bulabilirsiniz.

*Sorumluluk Sigortası örneklerini  1. ve 2. linkte bulabilirsiniz.

20. Kaza Sigortası nedir?

Öğrencinin iş yerinde uğradığı zararları karşılayan sigorta türüdür. Öğrenci staj hareketliliğine başlamadan önce bu sigortayı da yaptırması Türkiye Ulusal Ajansı tarafından şart koşulmaktadır.

21. Hibe hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

Hareketlilik Aracı (Mobility Tool+) sistemi üzerinden hibe hesaplaması yapılır.

22. KA107 projesinde staj hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler Arasında Ana Eylem 1 (KA107) Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği kapsamında staj hareketliliği mümkündür.

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.