Erasmus Koordinatörlüğü

Personel Ders Verme Hareketliliği (Sss)

26/08/2014 16:10:06 - 03/10/2019 16:10:06 - 19781 Okunma

1. Ders verme hareketliliğinden nasıl faydalanabilirim? Katılmak için ne yapmalıyım?

Eğer üniversitemizde tam zamanlı idari ya da tam/yarı zamanlı akademik personel olarak görev yapıyorsanız yılda bir kez Mayıs ayı içinde online (http://erasmusotomasyon.klu.edu.tr/login.php) olarak alınan Erasmus hareketlilik başvurunuzu yaparak programdan yararlanmak için ilk adımı atabilirsiniz. Bu konudaki detaylı bilgiye http://erasmus.klu.edu.tr/Sayfalar/745-personel-ders-verme-hareketliligi.klu bağlantısından ulaşabilir, ya da personel hareketliliğinden sorumlu  
Öğr. Gör. Rahmi AKINCIOĞLU ile kluerasmus@gmail.com  adresinden ve (0288) 2126952 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz..

2. Ders verme hareketliliğinde sınav ya da mülakat yapılıyor mu?

Erasmus ders verme hareketliliği için herhangi bir sınav yapılmamakla birlikte en az B2 seviyesinde yabancı dil bilgisine sahip olma ve aktif öğretim yapan bir bölümde görev yapıyor olma şartları önceliklidir.

3. Dil yeterliliğini nasıl ölçüyorsunuz?

ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL ya da uluslararası kabul edilirliği olan TOEFL gibi sınavlara ait bir sonuç belgesini sınav takviminde yeralan son tarihe kadar (Link) koordinatörlüğümüze teslim etmeniz yeterlidir.


4. Ders verme hareketliliğine katılacak personel seçimi hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

Erasmus uygulama el kitabının 25. Sayfasında belirtildiği üzere personel seçimi tarafsız bir şekilde, şeffaflık ve adalet gözetilerek yapılmaktadır.  Ayrıca hareketlilikten daha önce yararlanmamış bölüm ve personele öncelik verilmekte, daha önce personel hareketliliğinde yer almayan ya da az yer alan ülke veya üniversitelerle hareketlilik planlayan başvurular öne çıkmaktadır. İstisnai olarak, ikili antlaşma yapan ve hareketliliğe aktif katkıda bulunan personele de öncelik tanınabilmektedir.

5. Programdan daha önce yararlanmış personel tekrar hareketliliğe katılabilir mi?

Programın amacı hareketlilikten mümkün olduğunca çok personelin yararlanması olmakla birlikte ikili antlaşma yapan ve hareketliliğe aktif katkıda bulunan personelin hareketlilikten tekrar yararlanması uygun görülmektedir.

6. Seçilen Personel Listesinde ismim var ne yapmalıyım?

Gitmeyi planladığınız üniversitede temas kurmanız gereken ilgili personelin iletişim bilgilerini almak için personel hareketliliğinden sorumlu Öğr. Gör. Rahmi AKINCIOĞLU ile kluerasmus@gmail.com adresinden ve (0288) 2126952 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca ders verme hareketliliği kontrol listelerini (öncesi - sonrası) de  incelemeniz faydalı olacaktır.

7. Gidilen ülkede kalınacak yeri kim ayarlıyor?

Kalacak yer, yeme/içme, ulaşım ve sigorta gibi sorumluluklar tamamen yararlanıcılara aittir. Ofisimiz bu konularda ancak rehberlik sağlayabilir.

8. Ülkelere göre verilen hibe miktarları nedir?

Hibe miktarları ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Rakamlar hakkında net bilgi sahibi olmak için sayfamızdaki "Hibe Miktarları" menüsüne bakınız.

9. Ödemeler ne zaman yapılır?

Yönergemizde
(öncesi - sonrası) belirtildiği üzere Davet mektubu,  Ders Verme Faaliyeti için Personel Hareketliliği Antlaşması (Onaylı), Ziraat Bankası € hesap cüzdanı sureti, Enstitü/Fakülte/MYO/Y. Okul/MYO kararı ve Rektör oluru, Hibe Sözleşmesi ofisimize teslim edildikten sonra günlük hibe ve seyahat hibenizin %100'ü 3 iş günü içinde hesabınıza yatacaktır.

Dönüş sonrası gerekli belgelerin (Katılım Sertifikası/Teyit Belgesi, Pasaport kimlik sayfası ve giriş çıkış sayfalarının suretleri, gidiş dönüş biletleri, Uçuş Kartları/Boarding Pass (uçakla seyahat edildiyse) teslim edilmesi ve e-posta adresinize gönderilen link üzerinden çevrimiçi doldurulacak AB anketinin tamamlanması birlikte muhasebe işlemleriniz tamamlanır ve dosyanız kapatılır.

10. Gideceğim üniversiteden cevap alamıyorum, ne yapmalıyım?

Zaman zaman karşı tarafın iş yoğunluğu ile ilgili olarak cevap alamama gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumda e-posta gönderilen adresin doğruluğu kontrol edilmeli, gönderilen e-postanın spam/junk klasörüne düşmemesi için mümkün olduğunca kurumsa e-postalar, değilse gmail gibi güvenilir e-posta servisleri tercih edilmelidir. Aynı e-postayı gözden kaçmış olabilir tekrar gönderiyorum başlığı ile tekrar göndermek ya da telefon/fax ile iletişim kurmayı denemek de faydalı olacaktır.

11. Evrakım gelmedi, ne yapmalıyım?

Gideceğiniz üniversiteden evrakınızın gelmemesi durumunda ilgili kişi ile temasa (e-posta/telefon) geçilerek belgelerin ulaşmadığı ve tekrar gönderilmesini istediğinizi belirtmelisiniz. İşlemlerinizi hızlandırmak açısından belgelerin taranmış halini önden isteyebilirsiniz (normal posta ile birlikte).

12. Rektör oluru çıkmadan uçak bileti almam uygun mudur?

Ofis olarak personelimizin Rektör oluru çıkmadan uçak bileti almalarını önermiyoruz. Rektör oluru olmadan yurtdışına çıkılamayacağı için olabilecek herhangi bir gecikme durumunda sorumluluk yararlanıcıda olacaktır.

13. Yurtdışına çıkışta vize almam gerekir mi?

Eğer Yeşil Pasaport sahibi değilseniz ve Hizmet Pasaportu almayacaksanız vize almanız gerekmektedir.

14. Ders Verme Faaliyeti için Personel Hareketliliği Antlaşması hazırlanırken dikkat edilecek noktalar nelerdir? 

Ders Verme Faaliyeti için Personel Hareketliliği Antlaşması hazırlanırken hafta içi beş gün ve 8 saat (minimum) şeklinde hazırlamanız gerekmektedir.  Hafta sonları faaliyet günü olarak kabul edilmez ve faaliyet hibesi ödenmez.

 

15. Ders Verme Faaliyeti için Personel Hareketliliği Antlaşmasında  "seniority" kısmı doldurulurken dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Bu kısım doldurulurken dikkat edilecek husus 10 yıldan az kıdeme sahipseniz Junior (Ast), 10-20 yıl arası kıdeme sahipseniz Intermediate (Orta), 20 yıldan fazla kıdeme sahipseniz Senior (Üst) olarak belirtilmesidir.


16. Seyahat giderlerinin ödenmesindeki kriterler nelerdir?

Seyahat giderlerinin uygun bulunabilmesi için Kırklareli'den faaliyetin gerçekleşeceği şehre kadar,  ülkeler arası ulaşım giderlerinin ulaşımın ekonomik sınıflarda gerçekleşmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Uygun seyahat giderleri hibe miktarları tablosunda belirtilen mesafe karşılığındaki tutarlara göre ödenmektedir. Faaliyetin yapılacağı ülke/şehir ile Kırklareli arasındaki mesafeyi linkteki modül üzerinden hesaplayabilirsiniz.

17. Hareketlilik için gidilecek ülkeye aktarmalı olarak seyahat etmek mümkün müdür?

Seyahatin daha ekonomik olmak koşuluyla aktarmalı olması mümkündür. Ancak aktarmalar arası bekleme süresinin mücbir sebepler dışında 12 saati geçmemesi gerekmektedir.

***  Örneğin Portekiz'e gidiş seyahatinde İstanbul - Frankfurt - Lizbon destinasyonu izlendiyse dönüş yine Lizbon üzerinden gerçekleşmelidir. Bu hallerdeki aktarmalı seyahatler daha ekonomik olmak koşuluyla uygun seyahat gideri olarak kabul edilir.

18. Hareketlilikten hibesiz olarak yararlanmak mümkün müdür?

Personel hareketliliğinden hibesiz yararlanmak mümkündür.

19. Şehiriçi ulaşım, sigorta, kalacak yer için ayrıca ödeme yapılıyor mu?

Hayır, belirtilen giderler günlük hibeden karşılanmaktadır.

20. Faaliyetin gerçekleşeceği ülke ve şehre özel araçla seyahat edilebilir mi ve yakıt giderleri ödenir mi?

Özel araçla seyahat etmek mümkün olmakla birlikte yakıt giderleri ödenmez, ancak mesafe hesaplayıcı modül (link) ile hesaplanan rakam karşılığındaki sabit seyahat hibesi ödenecektir.

21. Seyahat ücretim mesafe hesaplayıcıdaki rakamdan daha fazla tuttu, aradaki fark ödenir mi?

Seyahat ücretlerinin hesaplanmasında mesafe hesaplayıcıdaki rakam dikkate alınır. Yapılan seyahat giderinin mesafe hesaplayıcıda çıkan rakamdan az ya da fazla olması ödeme miktarını değiştirmez.

22. Faaliyetin son günü dönüş gerçekleştirdim, hibemde değişiklik olur mu?

Hareketlilikten daha çok personelin yararlanabilmesi adına yol hibesi verilmesi uygulamasına son verilmiştir. Bu nedenle faaliyetin ilk ya da son günü seyahat gerçekleştirilirse hibenizde azalma gerçekleşmez. Ancak faaliyetin sorunsuz yürütülebilmesi açısından Koordinatörlüğümüz faaliyet başlangıcından bir gün öncesi ve faaliyet bitiminden bir gün sonrası şeklinde seyahat gerçekleştirilmesini (zorunlu haller dışında) tavsiye etmektedir. Zorunlu hallerde mesai bitimi sonrası faaliyet günü seyahat gerçekleştirilebilir. 

23. Gidiş seyahati özel bir turla karadan/denizden gerçekleştirilip dönüş seyahati uçakla yapılabilir mi?

Pasaport giriş-çıkış tarihleri faaliyetin gerçekleştiği tarihlerle örtüşmelidir. Bunu dışında yapılan masraflar dikkate alınmayacak sadece mesafe hesaplayıcı ile bulunan seyahat hibesi ödenecektir.

24. Faaliyetin gerçekleşeceği şehir o ülkeye uçuşların yapıldığı havalimanına uzak ve komşu bir ülke üzerinden gitmek seyahat süresini kısaltıyor. Bu durumda komşu ülke üzerinden faaliyetin yapılacağı şehre gitmek uygun mudur?

Böyle bir durumda komşu ülke üzerinden seyahat etmek uygundur. Örneğin Romanya'nın Tameşvar kentinde yapılacak faaliyet için Uzak olan Bükreş'e uçmak yerine Tameşvar'a Sırbistan'ın Belgrad ya da Macaristan'ın Budapeşte kentlerine uçularak oradan gidilip dönülebilir. Ancak seyahat hibesi mesafe hesaplayıcı ile Kırklareli-Tameşvar arası mesafeye denk gelen tutar üzerinden ödenir.

25. Gidilen ülkedeki havalimanı ile faaliyetin yapılacağı şehre ulaşım için yapılan seyahat masrafları ödenir mi?

Seyahat hibesi mesafe hesaplayıcı ile Kırklareli - Faaliyetin yapılacağı şehir arası mesafeye denk gelen tutar üzerinden ödenir. Bu nedenle gidilen ülkede inilen havalimanı ile faaliyetin gerçekleştiği şehir arasındaki şehirlerarası ya da şehiriçi ulaşım giderleri ayrıca ödenmez.

26. Mesafe hesaplayıcı nasıl çalışıyor?

Öncelikle tarayıcımızın adres satırına http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm yazıyor ve mesafe hesaplayıcıya ulaşıyoruz. Karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Bu ekranda From kısmına Kırklareli, To kısmına ise gidilecek yer yazılır, örneğin Portekiz Bragança. Sonra da calculate tuşuna basılır. Sistem iki şehir arasındaki kuş uçuşu mesafeyi hesaplayacaktır.

Mesafe 2799 km olarak hesaplandı. Şimdi de bu mesafe aşağıdaki hibe cetvelinde hangi banda denk geliyorsa seyahat hibemiz odur. Yani 2000-2999 KM için 360 Avro.

Bir başka örnekle devam edelim. Bu kez katılımcımız Polonya/Lublin'e gidiyor olsun. Bu durumda From kısmı yine Kırklareli To kısmı ise Lublin olarak dolduruluyor ve calculate tuşuna basılıyor. Sistem iki şehir arasındaki kuş uçuşu mesafeyi 1113 Km olarak hesapladı. Bu durumda seyahat hibesi 500-1999 KM bandı olan 275 Avro olacaktır.

 

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.