Erasmus Koordinatörlüğü

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (Ka107)

14/12/2015 11:07:05 - 24/07/2019 11:07:05 - 13802 Okunma

Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler Arasında Ana Eylem 1 (KA107) Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği kapsamında öğrenim hareketliliği uygulamasında;

Faaliyet Süreleri:

Minimum 3 ay, maksimum 12 ay süre ile yararlanılabilir. (Minimum süre 1 akademik dönem ya da bir trimester olabilir)

Her bir eğitim kademesinde (Önlisans / Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) en fazla 12 ay süreli olarak Erasmus programından faydalanılabilir. 12 aya dahil olan faaliyetler:

  • LLP bünyesinde gerçekleştirilen Erasmus faaliyetleri, (hibeli/hibesiz staj/öğrenim)
  • Erasmus+ bünyesinde gerçekleştirilen yükseköğretim öğrenci hareketlilikleri (hibeli/hibesiz staj/öğrenim)
  • Hibeli olarak dahil olunan Erasmus Mundus Eylem 2 veya EMJMD hareketlilikleri

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Değişim sırasında, yükseköğretimde en az 2. yılını okuyor olma koşulu bulunmaktadır.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yapmak üzere bir tam akademik yıl için 60 AKTS, iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi/alınması beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar ettirilir. 

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) uygulaması henüz kullanılmamaktadır.

Bireysel Destek:

Ortak ülkelerden Türkiye’ye öğrenci hareketliliğinde: Aylık 800 Euro
Türkiye’den Ortak ülkelere öğrenci hareketliliğinde: Aylık 700 Euro

Seyahat Hibesi:

Mesafe

Kişi Başı Ödeme Miktarı

20-99 km

20 Euro

100‐499 km

180 Euro

500‐1999 km

275 Euro

2000‐2999 km

360 Euro

3000‐3999 km

530 Euro

4000‐7999 km

820 Euro

8000 ve üstü km

1.500 Euro

 

Mesafe Hesaplama Aracı:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

“Home” üniversitenin bulunduğu şehirden
“Host” üniversitenin bulunduğu şehre olan mesafe kullanılır.

Örneğin; Kırklareli’den Kiev şehrine olan mesafe şu şekilde hesaplanmaktadır:

Gerekli değişikliker için KA107 Uygulama El Kitabı esas alınmaktadır.

 

Öğrenim

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.