Erasmus Koordinatörlüğü

2019-2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları ve İlk Yerleştirme

01/03/2019 14:13:48 - 01/03/2019 14:13:48 - 17053 Okunma

2019-2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği

Başvuru Sonuçları ve İlk Yerleştirme

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği (KA103) kapsamında 04 - 20 Şubat 2019 tarihleri arasında başvuru yapan öğrencilerin tam listesi için tıklayınız.

 

Başvurusu geçerli olan aday öğrencilerimizin ilk yerleştirme listesi için tıklayınız.

İlan edilen yerleştirme listesi, nihai yerleştirme olmayıp her yıl olduğu gibi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından -tahmini Ağustos/Eylül ayları içerisinde- belirlenecek olan bütçe (hibe) rakamına göre değişiklik gösterebilirNihai bütçe rakamları açıklandığında asil ve yedek listede değişiklikler olabilir.

Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler feragat bildirim süresi (01 – 06 Mart 2019) içerisinde haklarından feragat edebilirler.

 

Feragat etmek için; feragat dilekçesinin tamamlanıp, Erasmus Koordinatörlüğü’ne 06 Mart 2019 tarihi Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus+ hareketliliği başvurusunda genel ortalama puanından -10 puan düşecektir.

 

Feragat bildirim süresi sonrasında öğrenim hareketliliği güncel yerleştirme sonuçları 15 Mart 2019 tarihinde ilan edilecektir.

 

Not:

  • Listeler değerlendirilirken, Türkiye Ulusal Ajansı’nın 2019 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı’nda belirlemiş olduğu değerlendirme ölçütleri göz önünde bulundurulmuştur:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Kaynak: (2019 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA103), s. 12).

 

  • Liste, Erasmus Komisyonu tarafından alınan kararlar uyarınca, birim (enstitü, fakülte, MYO, Y.O) bazında belirlenen kontenjanlar göz önünde bulundurularak öğrencilerin "GENEL NOT ORTALAMASI"nın sıralanması şeklinde hazırlanmıştır. ​
  • Erasmus Komisyonu kararınca tüm öğrenciler tek dönem hibeli yararlandırılacaktır. Bu karar ile ilgili olarak, “Güz & Bahar” dönemi yararlanmayı seçen öğrencilerimiz, “Güz dönemi” hibeli olarak, “Bahar dönemi” de hibesiz olarak yararlanabilecektir.
  • Listede ilan edilen her öğrenci, Erasmus+ aday öğrenci statüsündedir. Yurtdışına çıkış işlemleri tamamlanıp, (hibeli öğrenci ise) ödeme süreci tamamlanmış öğrenci ancak aday öğrenci statüsünden Erasmus+ asil öğrenci durumuna geçer.
  • Asil öğrencilerin feragat ya da iptal etmeleri halinde puan esasına göre yedeklere sıra gelecektir. Yedeklere sıra geldiğinde ofisimiz kendileriyle iletişime geçecektir. Yedekte olan öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz (sıfır hibeli) öğrenci olarak programdan yararlanabilmektedirler.
  • Bilindiği üzere, başvurular öncesinde tahmini kontenjan sayısı 20 olarak belirlenmiştir. Ancak, başvurularda MYO birimleri için belirlenen 2 kontenjana başvuru olmaması sebebiyle, açıkta kalan bu 2 kontenjan, Türkiye Ulusal Ajansı’nın hibe rakamlarını açıklamasının ardından, yeterli hibe olması halinde, diğer birimlere adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılacaktır.

 

Buna ek olarak, 2019 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı’nda önemli bir değişiklik gerçekleşmiş olup, aşağıda yer alan ifadedeki kritere sahip olan ilgili asil aday öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

“6.1.1 Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo-2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. (2019 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA103), s. 19).”

 

Erasmus+ Başvuru Sonuçları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.