Erasmus Koordinatörlüğü

2019 Yılı Yaz Dönemi - Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları

23/11/2018 15:28:15 - 23/11/2018 15:28:15 - 17698 Okunma

2019 Yılı Yaz Dönemi

Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları 26 Kasım – 07 Aralık 2018 tarihleri arasında ONLINE olarak http://erasmusotomasyon.klu.edu.tr/login.php bağlantısından yapılacak olup, öğrencilerimizin başvuru yapabilmesi için @ogrenci.klu.edu.tr uzantılı kurum e-postalarına sahip olmaları gerekmektedir (E-mail adresi öğrencinin öğrenim gördüğü enstitü / fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulundaki e-posta sorumlularından temin edilmektedir). Web sayfasındaki kayıt ekranı 26 Kasım 2018 tarihinde 08:30’da açılacak olup, 07 Aralık 2018 Cuma günü 17:30’da kapatılacaktır. Bu saatten sonra sistem otomatik olarak kapanacağından dolayı kayıt yaptırmak ve başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.

Başvuru Şartları:

1. 01 Kasım 2018 tarihli Erasmus+ yabancı dil yazılı sınavında başarılı olmak (50 puan ve üzeri almış olmak). Başvuru yapmaya puanı yeterli olan öğrencilerin listesi için tıklayınız

2. Tam zamanlı öğrenci olmak (Kırklareli Üniversitesi’nde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde öğrenciliği devam ediyor olmak)

3. Kümülatif akademik not ortalaması:

    Önlisans & Lisans: en az 2.20

    Yüksek Lisans & Doktora: en az 2.50

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi

Ekli listede yer almayan öğrencilerin başvurması halinde ve/veya başvuru şartlarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Stajın yapılacağı dönem 2019 yılının yaz dönemidir. Staj faaliyetinden minimum 2 ay, maksimum 3 ay süreli olmak üzere hibeli olarak yararlanmak mümkündür. Staj hareketliliğinin sözleşme gereği 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle tamamlanması şarttır. Dolayısıyla, öğrencilerimizin staj yapmayı planladıkları kurumdan davet mektubu talep ederken, bu tarihi (30 Eylül 2019) aşmayacak şekilde bir tarih aralığı belirlemeleri gerekmektedir.

“Turizm İşletmeciliği” ile “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği” bölümlerinde okuyan öğrencilerimizin staj başvuruları Erasmus+ KA108 Staj Hareketliliği Projesi (Marmara Turizm Konsorsiyumu-MATUK) kapsamında değerlendirilecektir. İlgili projenin detayları için öğrencilerimizin ofisimiz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Staj Hareketliliği ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Erasmus+ Seçim Takvimi için tıklayınız.

Değerlendirme Ölçütleri:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Kaynak: 2018 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA103), s. 11.

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği MATUK

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.